Therapie voor Selectief Mutisme

Dapper denken

 
Sonja kreeg een email. Haar leidinggevende vroeg of ze zo snel mogelijk even langs kon komen. Stelt u zich eens voor dat Sonja de notitie ziet en denkt:

“Oh nee, er was net management overleg. Ik zag Arthur blij naar buiten komen. Zou hij die opdracht gekregen hebben? Dan kan ik wel inpakken.”

U kunt zich wel voorstellen dat Sonja dan met een knoop in haar maag naar haar leidinggevende zal gaan.

Stelt u zich nu eens voor dat Sonja de notitie ziet en denkt:

“Oh ja, er was net management overleg. Ik maak een goede kans op die opdracht. Ik heb de kennis en ervaring.”

Als Sonja dit denkt zal ze met een veel beter gevoel naar haar leidinggevende gaan.

Gedachten hebben een grote invloed op ons gevoel. Als je je sterker wil voelen, kan je leren om sterker te denken. Voor jonge kinderen is dit best moeilijk. Zelf kunnen ze deze sterke gedachten vaak nog niet goed verzinnen. Daarom doen wij dat voor ze.

Dapper denken of donder denken

In de therapie wordt het onderscheid uitgelegd tussen gedachten waarmee je jezelf kan helpen en gedachten waarmee je jezelf de put in praat. Het eerste noemen we dapper denken. We laten dat zien met vrolijk gekleurde gedachtenwolkjes. Het tweede noemen we donder denken. We laten dat zien met zwarte donderwolkjes. Voor de allerjongsten is dit nog moeilijk, maar iets oudere kinderen begrijpen het verschil goed.

Een paar voorbeelden van donder denken:

Een paar voorbeelden van dapper denken:

Leren gebruiken

Als je tegen iemand anders zegt “Je kan ook niets” is dat heel onaardig en zit je iemand te pesten. Dus waarom zou je zoiets naars tegen jezelf zeggen?

Dapper denken is een “handig hulpje” voor spannende situaties. Het is moeilijk om dapper te denken als je al bang bent. Daarom moet je eerst goed oefenen als je niet bang bent. Als kinderen vaak dappere gedachten horen, kunnen ze deze uiteindelijk zelf gaan gebruiken.

Hoe kunt u helpen?

In de therapie en thuis doet uw leerling spelletjes en oefeningen om dapper te leren denken en donderwolkjes te laten vallen. In het Luiderslot speelt de leerling er mee. De therapeut en ouders zullen regelmatig het goede voorbeeld geven en hardop dapper denken voor zichzelf, voor het kind of voor anderen. Ze bedenken samen met het kind een dappere gedachte voor een persoon uit een verhaal of een film. Ze sporen samen donderwolkjes op van het kind of van anderen, jagen ze weg en kiezen een dappere gedachte. Misschien kunt u er ook iets mee in de klas. Via het portaal vindt u suggesties.

Als uw leerling er vaak mee geoefend heeft, kan het deze dappere gedachten uiteindelijk ook gebruiken in spannende situaties.