Therapie voor Selectief Mutisme

Hoe kunt u uw leerling helpen in Fase 2 ?

 
Sommige kinderen met selectief mutisme spelen in de klas vrolijk mee, terwijl andere kinderen zich terugtrekken of zich passief opstellen. In deze fase proberen we kinderen die zich een beetje in de schaduw opstellen, wat meer naar voren te halen.

Positieve aandacht

Angstige kinderen stellen zich niet voor niets wat verdekt op. Ze vinden het eng om in de belangstelling te staan. Zelfs als het positieve aandacht is, voelen ze zich onzeker. Het is zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Want voor een deel is het een kwestie van wennen aan belangstelling en positieve aandacht.

Het is zoeken naar mogelijkheden om uw leerling positieve aandacht te geven zonder dat het hem onzeker maakt. Complimentjes als niet iedereen het hoort of aandacht in een rustig hoekje van de klas. Tegelijkertijd is het goed om te zoeken naar kansen om de leerling “uit de schaduw” te halen en daarvan te laten genieten: de leerkracht helpen, een ander kind helpen, een speciaal taakje, het ophangen van een tekening, een sticker voor iets dappers.

Zelf doen wat je zelf kan

Soms worden kinderen die zwijgen, erg geholpen door andere kinderen. Vooral in de kleuterklassen kunnen ze bemoederd worden door oudere kinderen. Stimuleer uw leerling zelf te doen wat hij zelf kan en andere kinderen te helpen met taakjes.

Naar de WC

Er zijn nogal wat kinderen die op school niet naar de WC durven. Soms drinken ze daardoor te weinig in de klas. Vaak vinden ze het eng om de klas uit te lopen of weer terug te komen, omdat ze het gevoel hebben dat anderen het zien. Opstaan, een symbool voor de WC pakken en naar de gang lopen, zijn vormen van initiatief nemen die sommige kinderen eng vinden. Let er eens op bij uw leerling. Help zo nodig om blokkades uit de weg te ruimen, het een paar keer samen te doen, een ander kind mee te laten gaan, of tijdelijk te belonen.

Kiezen

Er zijn ook kinderen die moeite hebben met kiezen. Ook kiezen is een vorm van initiatief nemen. Help door de keuzes te beperken, te werken met een planbord, een tijdslimiet te stellen of het samen te doen.

Non-verbale communicatie

In deze fase wordt daar mee geoefend. U leest daar zo meer over. Kijk nog eens hier hoe u in de vorige fase afspraken maakte met uw leerling over communiceren in de klas.

Uitleg in de klas

In de vorige fase legden we kinderen uit dat ze niet de enigen zijn die wel eens bang zijn. We vertelden wat dapper betekent. Soms denken kinderen dat dapper betekent dat je helemaal niet bang bent. Dat klopt niet. Integendeel, dapper zijn betekent juist dat je iets eng vindt en het toch doet. In deze fase leggen we uit hoe je dapper wordt: je wordt niet dapper geboren, maar je wordt dapper door nieuwe dingen te proberen en te oefenen.

We leggen ook uit dat er een verschil is tussen niet willen en niet durven. We leren kinderen twee handige hulpjes aan om angst te helpen overwinnen. U leest er verderop meer over.

De uitleg wordt in de therapie aangeboden met behulp van spelletjes, kleurplaten en verhalen. Thuis wordt dat herhaald. Misschien kunt u er in de klas ook aandacht aan besteden. In het portaal vindt u suggesties.