Therapie voor Selectief Mutisme

Non-verbale communicatie in de klas

 
De meeste kinderen gebruiken wel enige vorm van non-verbale communicatie op school. Soms moet een leerkracht echter veel moeite doen om een non-verbale reactie te krijgen.

In stap 9 van het programma wordt geoefend met non-verbale communicatie in de klas. Ook als kinderen dit allang doen, maken we hiermee zichtbaar dat de leerkracht actief bij het programma betrokken is en dat er ook op school geoefend gaat worden.

Als uw leerling al verbaal durft te antwoorden in de klas, ook al is het heel weinig, passen we deze opdracht aan. We sluiten aan bij wat een kind al durft. Als uw leerling al durft te fluisteren of “ja” en “nee” durft te zeggen in de klas, maken we daar gebruik van in de onderstaande opdracht.

Oefenen in de klas

Uw leerling krijgt vanuit de therapie de opdracht mee om iedere dag tenminste één vraag non-verbaal te beantwoorden. Via het portaal kunt u een krullenkaart downloaden.

Stel gedurende een week elke dag tenminste één vraag waarop uw leerling non-verbaal kan antwoorden. Voor ieder antwoord wordt er een krul in het vak van de dag gezet. Als er in ieder vakje ten minste één krul staat, verdient het kind een sticker.

Complimenteer uw leerling met zijn dapperheid. Maak er samen iets leuks van. U kunt natuurlijk gewoon naar praktische dingen vragen in de klas, maar u kunt ook vrolijke, persoonlijke of grappige vragen stellen waarop met ja/nee of een gebaar geantwoord kan worden.

Het Luiderslot

In dezelfde week, speelt het kind een non-verbaal spelletje op de 9e verdieping van het Luiderslot. Uw leerling krijgt de opdracht dit samen met u te spelen. Vraag uw leerling om u eens te laten zien hoe het Luiderslot werkt en hoe ver hij al is in de toren. Plezier en interactie staan voorop.
 
 

Tips

Vorm van non-verbale communicatie

Sluit aan bij datgene wat uw leerling al durft. De meeste kinderen durven wel ja/nee te knikken op directe vragen. Sommige kinderen durven gebaren te maken, maar als ze dit nog niet durven in de klas, hoeft het nog niet. Kijk wat haalbaar is: een klassikale vraag non-verbaal beantwoorden, of liever vragen beantwoorden als u naar het kind toekomt en de aandacht van de klas niet op het kind gericht is. Houdt de eisen laag zodat het een succeservaring wordt. Zo laten we zien dat we ook op school kleine, haalbare stapjes maken.

Afstemming

Overleg zowel met de therapeut als met een eventuele duopartner, zodat de opdracht uitvoerbaar is in een week. Als er een dagdeel niet geoefend kon worden, geef dan in een ander dagdeel extra gelegenheid, zodat het vakje alsnog gevuld kan worden.

Individuele aandacht

Speel het spelletje uit het Luiderslot bij voorkeur met de leerling alleen. Het is niet de bedoeling dat de hele klas meedoet of meekijkt. Doel van deze opdracht is juist dat u aandacht kan besteden aan het kind en kan bewonderen wat het al gedurfd heeft. Een beste vriendje of vriendinnetje kan meedoen, als het dat voor uw leerling makkelijker maakt. Later zullen andere kinderen uit de klas mee gaan doen.