Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 3      Spreken op school

 
Uw leerling heeft de basis gelegd en vaardigheden aangeleerd in de therapie. Nu gaan we oefenen op school. Als kinderen nog niet durven spreken in klassikale situaties, beginnen we met oefenen in een ruimte buiten de klas. In deze fase:

10 stappen

Fase 3 bestaat uit 10 stappen. Elk kind doorloopt deze fase in zijn eigen tempo. Sommige kinderen slaan stappen over of durven meerdere stappen in één keer te zetten. Andere kinderen hebben meerder oefenmomenten nodig voor het nemen van één stap.
U gaat het oefenen geleidelijk aan overnemen van de therapeut. Om de belasting voor u als leerkracht zo klein mogelijk te houden, proberen we deze deze fase zo snel mogelijk te doorlopen.

Het portaal

Hier leest u alles over het oefenen op school en de stapjes die daarbij gemaakt worden. Via het portaal vindt u bij iedere stap een link naar de webpagina met uitleg. Elke stap wordt beschreven en voorzien van tips. Er worden suggesties gegeven voor tussenstapjes als een stap moeilijk gaat. U vindt speltips en werkbladen in het portaal.