Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 19     Meer Klasgenootjes

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
Nadat uw leerling een keer gespeeld heeft met een vriendje of vriendinnetje, vragen we nu andere klasgenootjes om mee te doen. Als het veiligheid en steun biedt om het vriendje of vriendinnetje ook mee te laten doen, kan er in een groepje van 3 geoefend worden.

Het belangrijkste doel is dat het verschillende kinderen uit de klas de stem van de leerling hebben gehoord en weten van het oefenprogramma. Oefenen met een tweetal is voor de meeste kinderen net iets makkelijker dan in een klein groepje. Bespreek met uw leerling steeds van tevoren wie de volgende keer mee mag doen.

Oefening

Net als bij de vorige stappen kiest u een eenvoudig spelletje of lestaak. De spelletjes uit het Luiderslot kunnen ook met verschillende klasgenootjes gespeeld worden. Soms is het een goede oefening, als er een verbaal antwoord gevraagd wordt. Sommige spelletjes vragen dat niet. Dan is het een goede manier om klasgenootjes op een positieve manier bij het oefenen te betrekken en samen plezier te maken.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Verschillende kinderen

In het begin is het fijn om de meest vertrouwde kinderen te kiezen om mee te oefenen. Daarna kunt u ook kiezen en bijvoorbeeld eens een klasgenootje van het andere geslacht of een kind uit een ander groepje kiezen.

Systematiek of liever wat losser

Er zijn kinderen die heel goed in de gaten willen houden dat alle kinderen uit de klas een keer meegeoefend hebben. Voor hen is een klassenlijst handig waarop achter iedere naam een sticker komt. Er wordt dan zo snel mogelijk in kleine groepjes geoefend (stap 20), zodat het geen weken duurt voordat alle klasgenootjes een keer mee hebben kunnen doen.

Bij de meeste kinderen kunnen we echter beter niet al te systematisch te werk gaan. Zij hechten er minder aan dat iedereen een keer apart heeft meegedaan en maken doorgaans wat grotere stappen. Voor hen kunnen we beter de stickerkaart met 10 vakjes gebruiken en belonen zodra die vol is.

Wanneer gaan oefenen in een groepje?

De overgang van oefenen in een tweetal naar een drie-, of viertal is een kleine stap en wordt vaak haast ongemerkt genomen. De leerkracht maakt een inschatting, maar voor de meeste kinderen kan dit na één of enkele keren oefenen in tweetallen.