Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 21     Meer Groepjes

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De samenstelling van het groepje wordt gewisseld. De leerkracht kan een geheel nieuw groepje uitnodigen of een vriendje of vriendinnetje in het oefengroepje laten en er één of twee nieuwe kinderen bij vragen.

Oefening

Net als bij de vorige stappen kiest de leerkracht een eenvoudig spelletje of lestaak dat in een klein groepje gespeeld kan worden. Spelletjes uit het Luiderslot zijn niet zo geschikt om in een groepje te spelen, maar kunnen wel in tweetallen gespeeld worden. Als er gelegenheid is, kan uw leerling het spel spelen met een klasgenootje. U hoeft daar niet steeds bij te zijn, maar kan even informeren of beide kinderen het spel durfden spelen.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Verschillende activiteiten

In de therapie werd vooral gewerkt met spelletjes, maar op school kunt u heel goed lestaken gebruiken. Dit past beter bij de normale werkwijze op scholen waar de leerkracht soms eens met een groepje leest, instructie geeft of een opdrachtje maakt. Kies makkelijke taken gebruik deze oefenmomenten nog niet voor nieuwe instructie of remedial teaching in iets waar uw leerling niet goed in is. Dan kan faalangst een rol spelen en is de kans op zwijgen groter. Geef de leestekst of de lestaak zo nodig mee naar huis zodat het kind het alvast kan oefenen.

Grote stappen

Het is niet nodig wekenlang te oefenen met minimale variatie in de samenstelling van groepjes. De meeste kinderen kunnen deze stap goed maken en één of enkele keren oefenen met een ander groepje is genoeg. De stap naar de volgende fase kan dan zo snel mogelijk gemaakt worden.

Maak het leuk en uitdagend

Voor veel kinderen is het beter niet teveel nadruk te leggen op het aantal klasgenootjes dat al heeft mee gedaan, maar sommige kinderen zijn trots als ze dit aantal zien groeien. De leerkracht van Sanne maakte een plattegrond van de klasopstelling. Sanne kleurde steeds de tafeltjes van de kinderen die al hadden meegedaan. Binnen enkele dagen constateerde ze trots dat ze bijna de gehele klas gekleurd had.

Blijf belonen

Het beloningssysteem wordt wel eens te vroeg los gelaten of vergeten. Vaak is de directe beloning die de kinderen in het begin nodig hadden, niet meer zo belangrijk. Toch is het goed om tafeltjes te blijven kleuren of stickers te plakken en te belonen wanneer het kind een afgesproken aantal gehaald heeft. Voor uw leerling is dit echt een spannende fase. De stickers en beloning draagt bij aan trots en zelfvertrouwen, en laat zien dat de leerkracht ook trots is op de dapperheid.

Wanneer overgaan naar Fase 4?

Voor het grootste deel van de kinderen is het niet nodig dat alle klasgenootjes aan het oefenen buiten de klas hebben meegedaan. Dat is ook voor de leerkracht een grote investering. De overgang van oefenen in een groepje buiten de klas, naar oefenen in de klas, wordt dan ook snel gemaakt. Om de overgang goed te kunnen maken is het handig als het kind al eens geoefend heeft met het groepje waarmee het in het klaslokaal zit.