Therapie voor Selectief Mutisme

Oefenen op school

 
Overleg over de oefenmogelijkheden op school is erg belangrijk en heeft als het goed is al plaatsgevonden. Hier schetsen we nog even enkele uitgangspunten.

Met wie?

Deze fase vraagt veel van de leerkracht omdat het oefenen buiten de klas plaatsvindt. We proberen dan ook de belasting en tijdsinvestering voor kind en leerkracht zo klein mogelijk te houden. Zodra het mogelijk is gaan we oefenen in de klas (Fase 4).

Meestal zal de eigen leerkracht met de leerling oefenen. Hoewel dat niet zo makkelijk te organiseren is, heeft het inzetten van een remedial teacher andere bezwaren. Dan moet er opnieuw een overgang gemaakt worden van deze “tussenpersoon” naar u om verder te gaan spreken in de klas. Soms is een dergelijke oefensituatie echter toch handiger. Ouders kunnen er soms een rol in spelen. Zo hielp de moeder van Karl als leesmoeder in de klas en kon hierdoor met Karl en verschillende kinderen oefenen in een leesgroepje. Overleg met therapeut en ouders wat haalbaar is.

Duopartners

Als er meerdere leerkrachten voor een groep staan, kies dan één leerkracht om het oefenprogramma mee te beginnen. Dat kan degene zijn die het meeste dagen werkt, er het meeste tijd voor heeft of een goede klik heeft met de leerling. Betrek de andere leerkracht(en) er vervolgens bij zodat zij het oefenprogramma ook kunnen uitvoeren of straks voortzetten in de klas. Overleg onderling en met de therapeut welke volgorde en timing het beste past bij de leerling.

Wanneer?

Er wordt bij voorkeur enkele keren per week kort geoefend. 5-10 minuten is genoeg. Soms kan dit tijdens een pauze of na schooltijd plaatsvinden en soms is er een mogelijkheid tot oefenen tijdens de les als er een assistent of collega is die even in de klas kan zijn.

Waar?

Is er een ruimte op school waar u met uw leerling en later met een klein groepje apart kunt zitten? In het begin is het fijn als deze ruimte een deur heeft die dicht kan en geen ramen waardoor klasgenootjes naar binnen kunnen kijken. U kunt het niet-storen bordje op de deur hangen zodat er geen collega’s of andere kinderen binnen komen.
Als uw leerling de eerste stappen heeft durven nemen en in een groepje oefent, is deze beslotenheid minder belangrijk. Dan kan er ook geoefend worden in een werkhoek op de gang of een andere rustige plek.

Hoe?

Als uw leerling nog niet met u gesproken heeft, zal de therapeut meestal op school komen om de eerste stappen te zetten. Als uw leerling de eerste stapjes uit deze fase over kan slaan, dan gaat u direct met uw leerling aan het werk. U neemt de rol van de therapeut steeds meer over. Elke stap staat beschreven en is voorzien van tips en tussenstapjes. Vanaf stap 17 geeft u in het portaal aan wat het resultaat van het oefenen was en of een stap behaald is. Dan gaat er voor het kind een nieuwe verdieping in het Luiderslot open. Via het portaal kunt u gemakkelijk communiceren met de therapeut en ouders. Zo kunt u uw ervaringen delen en zo nodig advies vragen.