Therapie voor Selectief Mutisme

Handige hulpjes om je angst de baas te worden

 
In de vorige fase las u er al over: de handige hulpjes. We vertelden kinderen dat ze niet de enigen zijn die wel eens bang zijn en dat bang zijn geen schande is. We vertelden dat je niet dapper kan zijn als je niet een beetje bang bent. Uw leerling oefende in de therapie en thuis met twee manieren om angst te overwinnen: dapper denken en ontspannen.

Gebruiken van de handige hulpjes

Het is handig als je je kan leren ontspannen, maar het is moeilijk om dit toe te passen op het moment dat je echt bang bent. Zeker voor kinderen. Kinderen kunnen het soms wel gebruiken om bij te komen na een spannende gebeurtenis. In deze fase worden ademhalings-ontspanningsspelletjes aangeboden. Op sommige scholen wordt gewerkt met ontspanningsoefeningen in de klas, tijdens gym- of bewegingslessen. Wilt u spelletjes of oefeningen gebruiken in de klas? Via het portaal vindt u suggesties.

Dapper denken kunnen kinderen goed gebruiken op momenten van spanning. Ze hebben er een beetje hulp bij nodig. Kies (samen) een dappere gedachte uit die uw leerling kan helpen. Herinner uw leerling aan de dappere gedachte voor of tijdens het oefenen. Sommige kinderen hebben steun aan een dapper gebaar.