Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 21 moeilijk gaat

 
Gebruik dezelfde tussenstapjes als bij stap 19: spoor eventuele blokkades op, vereenvoudig het spel of verander de samenstelling van het groepje.