Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 21      Meer Groepjes

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De samenstelling van het groepje wordt gewisseld. De leerkracht kan een geheel nieuw groepje uitnodigen of een vriendje of vriendinnetje in het oefengroepje laten en er één of twee nieuwe kinderen bij vragen.

Exposure spelletje

Net als bij de vorige stappen kiest de leerkracht een eenvoudig spelletje of lestaak dat in een klein groepje gespeeld kan worden.

Het Luiderslot

Het geluidenspel uit het Luiderslot kan met een klasgenootje gespeeld worden of thuis worden gespeeld. Het spel is niet zo geschikt voor in een groepje, maar kan goed in een tweetal gespeeld worden. Het is zinvol om te proberen of de twee kinderen het samen buiten de klas kunnen spelen zonder de aanwezigheid van de leerkracht. De leerkracht informeert daarna even of beide kinderen het spel mee durfden spelen.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Verschillende activiteiten

Tot nu toe werd er veel gewerkt met spelletjes, maar inmiddels kan de leerkracht ook goed over gaan op lestaken. Dit past beter bij de normale werkwijze op veel scholen waar de leerkracht soms eens met een groepje leest, instructie geeft of een opdrachtje maakt. Het is wel belangrijk dat er makkelijke taken gebruikt worden en nog geen nieuwe instructie, zodat faalangst geen rol kan spelen. De leerkracht kan de leestekst of de lestaak zo nodig mee naar huis geven zodat het kind het alvast kan oefenen.

Grote stappen

Het is niet nodig wekenlang te oefenen met minimale variatie in de samenstelling van groepjes. De meeste kinderen kunnen deze stap goed maken en één of enkele keren oefenen met een ander groepje is genoeg. De stap naar de volgende fase kan dan zo snel mogelijk gemaakt worden.

Maak het leuk en uitdagend

Voor sommige kinderen is het beter niet teveel nadruk te leggen op het aantal klasgenootjes dat al heeft mee gedaan, maar veel kinderen zijn trots als ze dit aantal zien groeien. De leerkracht van Sanne maakte een plattegrond van de klasopstelling. Sanne kleurde steeds de tafeltjes van de kinderen die al hadden meegedaan. Binnen enkele dagen constateerde ze trots dat ze bijna de gehele klas gekleurd had.

Blijf belonen

Het beloningssysteem wordt wel eens te vroeg los gelaten of vergeten. Vaak is de directe beloning die de kinderen in het begin nodig hadden, niet meer zo belangrijk. Toch is het goed om tafeltjes te blijven kleuren of stickers te plakken en te belonen wanneer het kind een bepaald aantal gehaald heeft. Voor de kinderen is dit echt een spannende fase. De stickers en beloning dragen bij aan hun trots en zelfvertrouwen, en laat hen zien dat de leerkracht ook trots is op hun dapperheid.

Wanneer overgaan naar Fase 4?

Voor het grootste deel van de kinderen is het niet nodig dat alle klasgenootjes aan het oefenen buiten de klas hebben meegedaan. Dat is ook voor de leerkracht een grote investering. De overgang van oefenen in een groepje buiten de klas, naar oefenen in de klas, wordt dan ook snel gemaakt. Om de overgang goed te kunnen maken is het handig als het kind al eens geoefend heeft met het groepje waarmee het in het klaslokaal zit.