Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 14     School-Hoek

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De werkwijze is vergelijkbaar met stap 6 uit de vorige fase. De leerkracht zit nu in de hoek van de ruimte, terwijl de therapeut met het kind een spelletje speelt.

Exposure spelletje

Speel zo nodig eerst een (ontspannings)spelletje als de leerkracht nog niet aanwezig is. Zet dan samen de stoel voor de leerkracht neer: in de deuropening of in een hoekje. Kies een aantrekkelijk spelletje waarbij een eenvoudige verbale respons gevraagd wordt en spreek af hoeveel munten er verdiend kunnen worden. Bedenk samen een dappere gedachte die jullie kunnen gebruiken tijdens het spel. Haal de leerkracht op, leg uit waar deze mag zitten en hoe het spel gespeeld gaat worden.

Speel het spel en beloon met de afgesproken munten. De stickers die het kind met het oefenen verdient, worden vanaf nu niet meer door de therapeut maar door de leerkracht gegeven. Vertel hoe leuk het is dat het kind nu ook bij de leerkracht stickers kan verdienen. Die heeft natuurlijk weer veel nieuwe stickers. De leerkracht en het kind zoeken samen een sticker uit.

Kijk of het mogelijk is om ook de volgende stap te maken. Als het oefenen eindigt met een succeservaring gaan leerkracht en kind samen trots terug naar de klas. Als de laatste stap toch wat moeilijk bleek en de succeservaring niet overweldigend is, speel dan nog een (ontspannings)spelletje met het kind zonder leerkracht en spreek het oefenen na. Geef complimenten, tel de verdiende stickers, of speel het Luiderslot spel en maak samen de overgang naar de volgende verdieping.

Het Luiderslot

De quiz uit het Luiderslot kan ook als exposure oefening gespeeld worden. Het kind bedient de toetsen, loopt met zijn poppetje en antwoordt verbaal. De therapeut heeft de muis en klikt het antwoord aan. Als het kind hier plezier in heeft, is dit een goede manier om de leerkracht dichterbij te krijgen (stap 15 en 16). Veel kinderen vinden het leuk om de leerkracht hun spel te laten zien en de computer is een tamelijk veilige manier van samenwerken (weinig oogcontact, geluid van het spel).

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Help ook de leerkracht

Dit is een spannende stap voor leerkrachten. Sommigen horen de stem van het kind voor het eerst. Veel leerkrachten zijn onzeker over hun rol in deze, ongewone situatie en zijn bezorgd iets verkeerds te te doen. Bespreek het dus goed voor, leg uit wat je gaat doen en spreek af wat de leerkracht wel of niet zal zeggen.

Houd het simpel

Houd het spelletje kort en de verbale eisen laag. Als het kind fluistert of zacht praat, is dat geen probleem. Een succeservaring is belangrijker, dus zorg dat er snel beloond kan worden.

Houd je aan de afspraken

Bespreek met de leerkracht wat je wel en niet kan verwachten. Spreek met het kind af wat er nodig is voor een sticker en vraag niet meer dan dat, tenzij het kind in staat is tot de volgende stap. Veel kinderen zijn bang dat de leerkracht, als die het kind eenmaal heeft gehoord, meer vragen zal stellen. Spreek dus af dat de leerkracht na het spelletje complimenten geeft of non-verbale dingen van het kind vraag (bijv het Luiderslot laten zien), maar geen extra vragen stelt. Als kinderen zelf meer gaan vertellen is dat natuurlijk heel leuk.

Grote stappen

Veel kinderen kunnen meerdere stappen na elkaar maken. Vaak kan de leerkracht het al wel verstaan (stap 15). Als je denkt dat het kind het aan kan, probeer dan stap 16 en kijk of de leerkracht al dichterbij kan komen, zich om mag draaien of mee mag doen met het spelletje. Overvraag het kind niet, maar kijk wat haalbaar is.

In de klas hoeft het nog niet

Leg samen met de leerkracht nog eens aan het kind uit, dat de leerkracht nu weet hoe goed het kind dit kan, maar ook weet dat hij dat in de klas nog niet durft. Dat hoeft ook niet. Herinner het kind aan de stapsgewijze manier van werken. De leerkracht spreekt af met het kind hoe zij voorlopig in de klas blijven communiceren en wat ze wel of niet aan de andere kinderen zullen vertellen.