Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 16 moeilijk gaat

 
Meestal kan deze stap spelenderwijs genomen worden. Vergroot de afstand een beetje of vereenvoudig de opdracht als het moeilijk gaat.
 
 

Tussenstapjes

Niet kijken

Soms voelen kinderen zich ongemakkelijk bij teveel oogcontact. Verander de posities zo dat kind en leerkracht niet recht tegenover elkaar zitten, of niet al te dicht bij elkaar. Speel een spelletje in de ruimte waarbij afstand en nabijheid spelenderwijs gevarieerd kunnen worden of speel een raadspelletje waarbij de spelers zich om beurten om draaien. Kies een activiteit die minder oogcontact vraagt, bijvoorbeeld achter de computer of iets lezen.

Speels of serieus?

Kinderen uit groep 3 en hoger voelen zich soms ongemakkelijk bij de speelse aanpak. Leeractiviteiten voelen misschien vertrouwder, omdat het kind dat meer gewend is te doen met de leerkracht. Kies dan voor een schoolse activiteit: lezen of rekenen. Deze activiteiten bieden veel structuur, zijn herkenbaar voor het kind, passen in de schoolsituatie en vragen geen oogcontact. Vraag de leerkracht dan een taak (werkblad) te kiezen die het kind makkelijk aan kan (geen nieuwe oefeningen), zodat faalangst geen belemmering kan vormen.