Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 15     School-Hoorbaar

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
In de vorige stap was het nog niet van belang of de leerkracht het kind kon verstaan. Meestal is dat wel het geval en worden stap 14 en 15 tegelijk genomen. Vaak kan de stap ook spelenderwijs en ongemerkt genomen worden. Enkele kinderen vinden dit echter moeilijk en met hen oefenen we nu om zo te spreken dat de leerkracht het kan verstaan. De werkwijze is vergelijkbaar met stap 7 uit de vorige fase.

Exposure spelletje

Begin met een spelletje waarbij de leerkracht een actieve rol heeft, maar nog niet hoeft te verstaan wat het kind zegt. De leerkracht geeft bijvoorbeeld een raadsel op en het kind zegt het antwoord tegen de therapeut. De therapeut geeft het kind de munt die het met iedere vraag kan verdienen. Aan het eind van het spel beloont de leerkracht het kind met een sticker.

Speel vervolgens een spelletje waarbij het kind alleen beloond wordt als de leerkracht het kan verstaan. Zie ook stap 7. Nu deelt de leerkracht de munten uit.

Het Luiderslot

Het spel uit het Luiderslot kan ter voorbereiding gespeeld worden, om even in te komen en om dappere gedachten te verzamelen. Het kan ook thuis gespeeld worden of samen met de leerkracht (pas op dat het kind dan niet overvraagd wordt met verbale eisen waaraan het kind nog niet kan voldoen. De leerkracht speelt het spel dan non-verbaal, maar kan natuurlijk proberen of het kind iets durft te vertellen of een eenvoudige vraag durft te beantwoorden).

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

 
Zie de tips bij stap 7.