Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 18 moeilijk gaat

 
Als het niet lukt wordt de oefening tijdig afgebroken (niet langer dan 5 minuten proberen). De leerkracht geeft complimenten voor het proberen en geruststelling voor het feit dat het niet direct gelukt is. Het is belangrijk om ook voldoende aandacht te hebben voor het andere kind, dit kind op het gemak te stellen en te laten weten dat het niet aan hem of haar ligt. De opdracht was misschien iets te moeilijk en de leerkracht spreekt met de kinderen af even na te denken over een tussenstapje en het spel later opnieuw te spelen. Sluit positief af: het is niet raar dat iets wat je voor het eerst doet, niet in één keer lukt. Soms moet je vaker oefenen en dan lukt het wel.
 
 

Tussenstapjes

Ruim blokkades uit de weg

Waren er omstandigheden die het moeilijk maakten? Was de ruimte veilig genoeg? Kwamen er geen andere kinderen binnen of stonden er geen kinderen vanachter een raam te kijken? Lag het aan het tijdstip van oefenen, aan de uitleg van tevoren of aan de activiteit? Vraag aan ouders of het kind thuis kon vertellen wat er mis ging. Soms zit er iets dwars wat een klasgenootje gezegd heeft of is het kind bang voor verwachtingen in de klas. Kies zo nodig een ander kind. Soms is een beste vriendje of vriendinnetje juist niet de makkelijkste persoon om nieuw gedrag mee te oefenen.

Vereenvoudig de opdracht

Kies een ander, leuker of eenvoudiger spelletje. Verminder de verbale eisen of speel een spel met alleen vocalisaties. Sta zo nodig fluisteren toe.

Eerst oefenen

Geef het spel mee naar huis, zodat het kind het een paar keer kan spelen en goed weet hoe het moet. Oefen het spel eerst zonder klasgenootje erbij. Speel met de kinderen zo nodig eerst een blaasspelletje of geluidenspel.

Zet nooit het klasgenootje op de gang

Gebruik niet de tussenstapjes die we bij volwassenen gebruikten waarbij het klasgenootje op de gang zit of in de ruimte op de achtergrond. Dat is voor het klasgenootje onaangenaam en maakt kinderen onzeker. Je kan wel een spelvorm kiezen waarbij een scherm gebruikt wordt.