Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 12     Op school

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
Als de therapeut in Fase 2 het programma op school uitvoerde, wordt deze stap overgeslagen. Kinderen die nog niet op school oefenden, maken de overgang naar een nieuwe oefenruimte. Veel kinderen kunnen deze en de volgende stap(pen) in één oefensessie maken.
Zorg voor een goede voorbereiding, zodat het kind niet verrast wordt door de komst van de therapeut op school. Kies van tevoren samen een spelletje dat het kind leuk vindt en dat op school gespeeld zal worden. Leg goed uit dat jullie op precies dezelfde manier gaan spelen, alleen nu in een aparte kamer op school. Vertel dat jullie weer stapje voor stapje gaan oefenen en dat de leerkracht graag mee wil doen, maar dat jullie eerst samen aan het werk gaan met de deur dicht. Lees hier meer.

Exposure spelletje

Hang samen het “niet storen” bordje op de deur en herhaal kort de uitleg. Speel het spelletje dat je samen met het kind gekozen hebt. Vraag een verbale reactie van het kind maar vraag niet teveel. Gebruik de beloningskaart en zorg dat de eerste beloning makkelijk verdiend kan worden.

Het Luiderslot

Het zoekspel uit het Luiderslot kan in de nieuwe oefenruimte gespeeld worden. Dit spel vraagt geen verbale reactie en is dus een goede opwarmer. Door het spelen van het Luiderslot laat je zien dat het oefenen op school een nieuwe stap is in dezelfde toren en het programma op school, thuis en in de therapie één geheel vormt.

Uitleg en angstreductie

Toon begrip als je ziet dat het kind angstig is. Geef uitleg, breng de verhalen over bang zijn en dapper worden in herinnering en help het kind de handige hulpjes te gebruiken. Verwoord dappere gedachten voor het kind. Zorg voor een goede afwisseling tussen praten en doen. Bij teveel uitleg kan de angst oplopen. Dan is het beter snel aan de slag te gaan, te laten zien dat het meevalt en dan uitleg en complimenten te geven.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Reacties van anderen

Verlegen kinderen zijn het meest bang voor de reacties van anderen. Nu we op school oefenen zal het kind opvallen, doordat het uit de klas gehaald wordt en individuele aandacht krijgt van de leerkracht. We kunnen het kind daar niet helemaal tegen beschermen, maar wel proberen de belangstelling van anderen zo positief mogelijk maken. Bespreek met de leerkracht hoe om te gaan met vragen van andere kinderen (zie informatie voor leerkrachten via het portaal). Zorg dat de oefenruimte veilig is en dat er geen mensen binnen komen of kinderen voor het raam staan.

Zorg voor een succeservaring

Leg uit dat het oefenen op school eigenlijk hetzelfde is, met als enige verschil de ruimte waarin geoefend wordt. Deze kleine verandering maakt het een klein beetje moeilijker. Houd daarom je verwachtingen laag en doe een stapje terug wat betreft verbale communicatie. Kies een eenvoudig spelletje, met een beperkt aantal woordjes, zodat je dapper gedrag snel kan belonen en complimenteren.