Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 13 moeilijk gaat

 

Tussenstapjes

Vereenvoudig de opdracht

Zet de stoel van de leerkracht iets verder weg, de deur op een minder grote kier, verminder het aantal woordjes dat nodig is voor een sticker of vereenvoudig het spelletje. Speel een spelletje dat alleen vocalisaties of letters vraagt in plaats van woorden en maak er geen probleem van als het kind fluistert. Speel een spel uit het Luiderslot. Soms durven kinderen meer als je samen achter een computerscherm zit.

Gebruik dappere gedachten

Geef steun maar wees ook directief. Help het kind herinneren aan alles wat hij al durfde en help met het formuleren van een dappere gedachte of het gebruik van een dapper gebaar.