Therapie voor Selectief Mutisme

Werkdoelen Fase 3

Verbale communicatie op gang brengen met leerkracht en klasgenootjes

Net als in Fase 2 oefent het kind stapje voor stapje te durven spreken met de leerkracht en klasgenootjes. Er wordt geoefend buiten de klas, omdat de aanwezigheid van alle klasgenootjes tegelijk nog te moeilijk is. De therapeut slaat een brug tussen de therapie en de school. Uiteindelijk zet de leerkracht het oefenen voort en betrekt de andere kinderen daarbij.

Uitleggen

In de vorige fase leerden we kinderen hoe je dapper kan worden. In deze fase kijken welke dappere mensen we nog meer kennen. Aan ouders en leerkrachten geven we informatie over korte en lange termijn gevolgen van gedrag, vermijding, stimuleren van samenspel en het toepassen van de “handige hulpjes”.

Ontspanning

We leren kinderen en ouders spelenderwijs eenvoudige ademhalingsspelletjes ter ontspanning.

Ondersteunen van de voortgang op school

In de therapie bekijken de therapeut en het kind de voortgang op school. De beloningskaart wordt nu op school ingevuld en in de therapie becomplimenteerd. Een volle kaart levert een beloning op die in samenspraak met ouders gegeven wordt.

Uitbreiden van geleerde vaardigheden buiten de therapiekamer

In de vorige fase bleven we binnen de therapiekamer. We hingen het “niet storen” bordje op de deur en gaven het kind de garantie dat niemand anders hem kon zien of horen. In deze fase wordt het belangrijk om ook buiten de kamer meer te leren durven en nieuwe mensen bij de therapie te betrekken.