Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 16     School-Samen

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De werkwijze is vergelijkbaar met stap 8 uit de vorige fase. De leerkracht komt wat dichterbij zitten en gaat meedoen met het spel. Vaak wordt deze stap spelenderwijs en soms haast ongemerkt genomen.

Exposure spelletje

Bereid samen een spelletje voor dat jullie straks met de leerkracht gaan spelen. Kies een leuk, maar eenvoudig spelletje met niet te hoge verbale eisen. Help het kind met dappere gedachten. Vraag de leerkracht erbij en speel samen het spel. Fluisteren mag, maar de leerkracht moet het kind wel kunnen verstaan. Na afloop zoekt het kind met de leerkracht een sticker uit.

Het Luiderslot

Het spel kan ter ontspanning van tevoren of na afloop van het exposure spelletje gespeeld worden. Als het kind het leuk vindt, kan hij het spel aan de leerkracht laten zien. Het kan ook thuis gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Vorm een team

Veel kinderen vinden het leuk (en prettig) om met de therapeut een team te vormen en samen tegen de leerkracht te spelen. Daarna kan je wisselen en kunnen kind en leerkracht tegen de therapeut spelen.

Grote stappen

Hoewel enkele kinderen alle tussenstapjes nodig hebben, maken de meeste kinderen in deze fase grote stappen of slaan stappen over. Als de leerkracht hun stem eenmaal gehoord heeft, durven ze vaak snel een gezamenlijk spelletje te spelen. De stappen lopen dan spelenderwijs in elkaar over. Wees niet te voorzichtig met het nemen van stappen als het kind het aankan.

Zie voor meer tips bij stap 8.