Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 13     School-Gang

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De werkwijze is vergelijkbaar met stap 5 uit de vorige fase. Nu zit alleen de leerkracht op de gang en speelt de therapeut met het kind in de oefenruimte.

Exposure spelletje

Speel zo nodig eerst een (ontspannings)spelletje met de deur dicht. Zet dan samen de stoel voor de leerkracht op de gang. Kies een spelletje dat het kind leuk vindt en waarbij een eenvoudige verbale respons gevraagd wordt. Leg de opdracht goed uit en vertel zo nodig dat de leerkracht het op de gang niet kan horen. Leg de schatkistkaart en munten klaar, en spreek af wat er nodig is om de sticker te verdienen.

Speel het exposure spelletje met de deur op een klein kiertje. Herhaal het of speel een ander spel met de deur op een grotere kier, tot deze goed open staat. Help het kind herinneren aan zijn eerdere overwinningen en dappere gedachten.

Het Luiderslot

Het spel met dappere gedachten kan ter voorbereiding op de exposure oefening, als afsluiting of als thuis gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Vergeet de leerkracht niet

Ook voor leerkrachten is dit een spannende stap en niet elke leerkracht vindt het prettig op de gang gezet te worden. Overleg dus van tevoren wat je gaat doen, hoe en waarom. Via het portaal kan je de informatie voor leerkrachten zelf ook lezen.

Eenvoudige spelletjes

Speel spelletjes waarbij je weinig verbale eisen aan het kind stelt. Hoewel het kind inmiddels met jou waarschijnlijk in langere zinnen en misschien zelfs vrijuit durft te praten, is dat met de leerkracht nog niet vanzelfsprekend. Ga dus terug naar spelletjes met losse woorden. Sommige kinderen gaan weer fluisteren. Dat is niet erg. De leerkracht hoeft het kind in deze stap nog niet te kunnen horen.

Grote stappen

Houd de verbale eisen laag, maar maak grote stappen als het gaat om het openen van de deur. Sommige kinderen hadden daar in de vorige fase meerdere sessies voor nodig. Nu ze het voor de tweede keer doen en vertrouwd zijn met de therapeut en de werkwijze, kunnen ze het vaak sneller. Wees directief en help het kind dappere gedachten te gebruiken. Als het kind erg angstig is, moet je de stapjes uiteraard verkleinen, maar als het niet nodig is moet je het niet doen. Voor een leerkracht is het vervelend en tijdrovend om alsmaar op de gang te zitten en de meeste kinderen durven het vrij snel.

Ga niet mee in vermijding

Ozan had in de therapie altijd goed meegedaan, maar op school was zijn gedrag anders. Hij was drukker, rolde stoeiend uit de klas en vertelde de therapeut hoe hij het wilde. Hij wilde alleen oefenen als zijn moeder erbij was, of alleen met de ene leerkracht en niet met de andere. Het spelletje was niet het goede en de stickers vond hij niet zo mooi. Toen de leerkracht op de gang zat kroop Ozan onder de tafel, maakte grapjes en verstopte de kaartjes.

De therapeut vermoedde spanning en vermijding. Ze onderbrak het spel, vroeg de leerkracht om extra voorbereidingstijd, sloot de deur en besprak met Ozan wat ze van hem verwachtte en wat hij kon verwachten. Ze bood structuur, maar ook geruststelling. Ze herinnerde Ozan aan alle stappen die hij al gemaakt had en aan het feit dat hij eerst oefende met zijn moeder, maar inmiddels al zonder haar durfde. Ze beloofde hem dat ze in de computer op zou schrijven hoe goed Ozan had geoefend, zodat zijn moeder dat kon lezen. Ozan werd rustiger en hielp mee de stoel van de leerkracht iets verder weg te zetten. Daarop haalden ze de leerkracht weer op en dit keer slaagde het spelletje. Ozan werd flink gecomplimenteerd met zijn dapperheid.