Therapie voor Selectief Mutisme

Ouderbegeleiding

 
Ouders lezen in deze fase over gevolgen van gedrag, vermijding en over hoe ze hun kind kunnen stimuleren tot nieuwe stappen. Via het portaal kunt u de informatie voor ouders lezen en het hulpblad downloaden dat ouders kunnen gebruiken. In de ouderbegeleiding kunt u deze informatie bespreken en nader toelichten. U kunt een hulpblad samen invullen of feedback geven op de manier waarop de ouders hun kind benaderen.

Kijken naar gedrag

Ouders lezen in deze fase over de gevolgen van gedrag op korte en lange termijn. Ze worden uitgenodigd te kijken naar de invloed van reacties van henzelf en anderen op het gedrag van hun kind. Verder lezen ze over subtiele vormen van vermijding.

“Het Dappere daden bord”

Het werkblad “Dappere daden bord” kan gebruikt worden om het gezin te betrekken bij het oefenen met nieuw en dapper gedrag in en om huis. Niet alleen dapper gedrag van het kind kan hierop genoteerd worden, maar ook van gezinsleden. Hierdoor ziet het kind dat ook anderen wel eens bang zijn en toch doorzetten. Het kan ouders helpen om de thema’s ‘bang zijn’, ‘dapper denken’, ‘durven doen’ nog eens te bespreken. Mogelijk voelt het kind zich gesterkt en wellicht kan het kind andere gezinsleden helpen bij het bedenken van een dappere gedachte. Het werkblad geeft u de gelegenheid om dapper gedrag thuis te complimenteren en te bekrachtingen.

Dapper gedrag

Soms zijn kinderen met selectief mutisme erg passief in situaties buitenshuis. Door hun angst voor nieuwe dingen gaan ze te weinig op onderzoek uit. Ze blijven dicht bij hun ouders en lossen eenvoudige probleempjes te weinig zelf op. Dit geldt niet voor alle kinderen. Ouders wordt gevraagd eens te kijken of dat bij hun kind ook zo is en hun kind dan aan te moedigen tot meer zelfstandigheid.
In de ouderbegeleiding kunt u stilstaan bij gedrag dat bij de leeftijd past en ouders helpen om leeftijdsadequate dingen van hun kind te vragen. Wees zowel alert op te weinig eisen als te hoge eisen die ouders mogelijk aan hun kind stellen.

Samenspelen met andere kinderen

Verder kijken we met ouders of ze het samenspelen met andere kinderen nog meer kunnen stimuleren. Voor sommige kinderen is dat niet nodig. Andere kinderen durven nauwelijks ergens te gaan spelen. Daardoor doen ze te weinig sociale ervaring op en worden onzeker. Vooral als het kind nog niet durft te spreken met leeftijdsgenootjes, kan het handig zijn om buiten school met andere kinderen te spelen en zo mogelijk te praten. Er zijn ook kinderen die wel vaak samenspelen, maar nogal bazig zijn. Meestal komt dat voort uit de behoefte om controle te houden en uit (sociale) onzekerheid. Soms lijkt een weinig flexibele denkstijl of beperkt oplossingsvermogen hierbij een rol te spelen. In de ouderbegeleiding kunt u ouders helpen hun kind te coachen.

Pedagogische suggesties

De informatie voor ouders bevat ook suggesties waarmee ouders hun kind kunnen helpen en complimenteren bij het oefenen thuis, op school en in de therapie. Ouders van angstige kinderen zijn zelf soms ook onzeker. Dan kan het helpen om met ouders te spreken over uw observaties tijdens de therapie en de dingen die ze goed doen en die stimulerend zijn voor hun kind. Bespreek ook eventuele reacties die niet helpend zijn voor de zelfstandigheid van het kind en kijk samen naar de mogelijkheden tot verandering. Het is belangrijk hierbij aandacht te besteden aan het eigen gevoel van ouders en eventuele in stand houdende factoren.