Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 1     Kennismaking

Aan de slag

We gaan aan de slag. U en uw kind leren de therapeut kennen en zien op welke manier er gewerkt en gespeeld wordt. In de eerste fase zoeken we naar de dingen die uw kind leuk vindt en al durft. We dagen kinderen uit om:

Uitleg

Er is veel informatie voor u. U leest hier over de therapie en hoe u hierbij kan helpen. Verder leest u in Fase 1 over angsten bij kinderen. Lees de informatie in uw eigen tempo door of sla het af en toe nog eens na.

Aan kinderen leggen we in deze fase uit dat ze niet de enigen zijn die wel eens bang zijn en we leggen uit wat dapper betekent. De verhaaltjes en spelletjes worden bewaard in een map die we de “Dapperklapper” noemen.

Samenwerking

In Fase 1 leggen we de basis voor samenwerking tussen ouders, de therapeut en de school.