Therapie voor Selectief Mutisme

Wat gebeurt er in Fase 1 van de therapie?

De eerste fase is een kennismakingsfase, die uit 3 stapjes bestaat. De meeste kinderen doorlopen deze stapjes snel.

Plezier en vertrouwen

In de kennismakingsfase staan het maken van plezier en het winnen van vertrouwen voorop. De therapeut zal uw kind uitnodigen om te laten zien wat het al durft. Uw kind hoeft geen dingen te doen die het echt niet durft. Sommige kinderen durven al tijdens de eerste fase iets te zeggen. Dat is natuurlijk fijn, maar als dat niet gebeurt is er niets aan de hand.

Non-verbale communicatie

In plaats van antwoorden te verlangen zal de therapeut non-verbale communicatie uitlokken. Non-verbale communicatie (knikken, gebaren maken, een opdrachtje uitvoeren, iets opschrijven of aanwijzen) is ook communicatie en een belangrijk begin.

Uw kind moet natuurlijk weten wat de reden is voor de therapie, maar we proberen niet teveel te praten over praten. We spreken liever over durven en geven complimentjes voor alles wat een kind doet en durft: “Wat weet je dat goed.”, “Wat heb je dat mooi getekend.”, “Wat durf jij al veel.”.