Therapie voor Selectief Mutisme

Uitleg over bang zijn en dapper worden

 
In deze fase leggen we kinderen drie dingen uit over bang zijn. We doen dit met behulp van spelletjes, verhaaltjes, kleurplaten, activiteiten en prentenboeken. Een deel wordt in de therapie aangeboden en een deel kunt u thuis doen. Neem de tijd en lees bijvoorbeeld een verhaal of prentenboek voor als u uw kind naar bed brengt. In het portaal vindt u een lijst met (prenten)boeken over bang zijn en dapper worden.

Iedereen is wel eens bang

De meeste kinderen weten wel wat “bang” of “verlegen” is en hoe iemand doet als hij bang is. Sommige kinderen hebben nog wat uitleg nodig. In het Luiderslot gaat uw kind op pad met het draakje Yep. Soms is Yep een beetje bang. Uw kind denkt misschien dat het de enige is die wel eens bang of verlegen is.
Dat is niet zo en dat willen we laten zien.

U kunt uw kind hierover vertellen, bijvoorbeeld door te vertellen over wanneer u zelf eens bang of verlegen was, door prentenboeken voor te lezen, door te wijzen op anderen die wel eens bang zijn (een ander kind, iemand in een film of verhaal) en door samen de torentaken te maken die in de therapie worden meegegeven.

Wat is dapper?

We noemen de therapie ook wel eens een “dapperheidstraining”. Niet alle kinderen weten wat dapper is. Soms denken kinderen dat dapper betekent dat je helemaal niet bang bent. Dat klopt niet. Integendeel, dapper zijn betekent juist dat je iets eng vindt en het toch doet.

Dit leggen we ook uit met verhaaltjes, boeken en voorbeelden. U kunt uw kind wijzen op dapper gedrag van hemzelf of van een ander:
“Kijk eens, Jochem gaat van de hoge glijbaan. Eerst durfde hij nog niet, dus hij vindt het een beetje eng, maar hij gaat het toch proberen. Dat is echt dapper.”,
“Weet je nog, dat jij vroeger niet met je hoofd onder water durfde? En nu spring je zo in het water. Wat ben je al dapper geworden.”

Hoe word je dapper?

We leggen uit dat je niet dapper geboren wordt, maar dapper wordt door nieuwe dingen te proberen en te oefenen. Kunt u een voorbeeldje van uzelf bedenken: iets wat u (als kind) eerst niet durfde, maar later toch ging proberen? Zo kunt u uw kind vertellen hoe u dapper geworden bent.