Therapie voor Selectief Mutisme

Terugvalpreventie

 
Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over een terugval. Gelukkig blijkt dit niet vaak te gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen bijna nooit kort na afsluiten van de therapie terugvallen. Enkele kinderen werden weer stiller. Dat gebeurde geleidelijk in de jaren na de therapie. Terugvalpreventie is daarom belangrijk en vooral gericht op het langdurig blijven stimuleren van dapper en zelfstandig gedrag thuis en op school.

Overgang naar een nieuwe groep

Een nieuwe groep of een nieuwe leerkracht is een spannend moment. Gelukkig gaat het bijna altijd goed, dankzij een goede voorbereiding en overdracht. Bespreek met de leerkracht en intern begeleider wat ze kunnen doen om het kind alvast te laten wennen of oefenen met de nieuwe leerkracht. Voor leerkrachten is hier wat informatie over in de uitleg voor leerkrachten.

Nieuwe uitdagingen

Natuurlijk blijven er nieuwe uitdagingen komen: een spreekbeurt of boekbespreking, een schoolreisje, een invalkracht of een verandering in de groepssamenstelling. Ook hierbij maakt een zorgvuldige voorbereiding meestal dat het kind deze uitdaging goed aan kan. Zo nodig kan een grote uitdaging weer verdeeld worden in kleine stapjes, met behulp van de werkwijze “nieuwe torens”.

Succesvolle elementen

Om de positieve ontwikkeling voort te zetten en eventuele nieuwe torens te kunnen bouwen, staan we met kind, ouders en leerkracht stil bij de succesvolle elementen van het programma. Die zijn voor ieder kind anders.

Sommige kinderen hadden veel baat bij een directieve aanpak en andere meer bij een haast ongemerkte speelse werkwijze. Sommige kinderen maakten hele kleine stapjes en hadden veel voorbereiding nodig. Anderen gingen sneller en hadden juist behoefte aan wat uitdaging. Sommige ouders realiseerden zich tijdens het programma dat ze hun kind wat teveel beschermen bij uitdagingen en anderen pushten hun kind wat veel.

Bespreek welke elementen geholpen hebben en leg deze vast op de hulpbladen voor ouders en leerkrachten. Bij nieuwe uitdagingen kunnen deze werkzame elementen opnieuw gebruikt worden.