Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 1 Kennismaking

Samen op weg

We gaan aan de slag. Uw leerling gaat oefenen met de therapeut. In deze fase wordt er nog niet actief op school geoefend, maar ouders en leerkrachten worden nauw betrokken. Uw belangstelling en betrokkenheid zijn niet alleen bemoedigend, maar maakt uw leerling ook duidelijk dat alle belangrijke mensen om hem heen samen werken om hem te helpen bij zijn probleem.

Uitleg

U vindt hier informatie over het programma in deze fase. U leest hoe u daaraan bij kan dragen en wat er in de therapie gebeurt. Verder vindt u achtergrond informatie over angsten bij kinderen. Deze kunt u rustig doorlezen of in de loop van de tijd nog eens naslaan.