Therapie voor Selectief Mutisme

Hoe voelt u zich?

Dit lijkt misschien een rare vraag. Maar we weten maar al te goed hoe naar het is als een kind niet tegen je praat. Het roept medelijden en bescherming op, maar vaak ook ergernis, onbegrip of twijfel. Vooral omdat sommige kinderen er helemaal niet zo angstig uit zien. Soms lijken ze eerder koppig of overbeschermd.

Deze tegenstrijdige gevoelens zijn lastig. Sommige mensen schamen zich ervoor. Anderen hebben er moeite mee om een kind zoveel aandacht te geven voor dit probleem. We kunnen ons dat wel voorstellen. Het gevoel van machteloosheid en frustratie kennen we uit eigen ervaring.

Met dit programma hopen we het plezier in de interactie met uw leerling te vergroten, voor zover dat op sommige momenten wat verminderd is. De aandacht die we een kind hiermee geven zal geen overbescherming zijn, maar een uitdaging tot zelfstandigheid.