Therapie voor Selectief Mutisme

Voortzetten van de positieve ontwikkeling

U heeft uw kind geholpen meer vertrouwen te krijgen in zichzelf. U heeft uw kind gestimuleerd om nieuwe stapjes te nemen. Veel kinderen hebben die steun en stimulans nog wel een tijdje nodig. Zelfvertrouwen bouwt zich langzaamaan op. Hier nog enkele tips om uw kind te blijven steunen.

Zelf doen

Help uw kind om zoveel mogelijk dingen zelf te doen en zelf op te lossen. Dat hoeft niet altijd om praten te gaan. Een kind krijgt ook zelfvertrouwen van zelfstandig dingen doen: een boodschapje, een brief posten, bioscoopkaartjes reserveren, oma bellen, iets op internet opzoeken, een band plakken of iets naar de buren brengen. Lees nog eens in de vorige fases hoe u uw kind hierbij hielp.

Sociale situaties

In de vorige fases stimuleerden we kinderen ook om samen te spelen en in sociale situaties mee te doen met anderen. Ook daarbij kunt u uw kind blijven steunen door deze situaties op te zoeken. Stimuleer speelafspraakjes, nachtje logeren, buiten spelen, iemand bellen. Neem niet te grote stappen. Het hoeft niet altijd om grote overwinningen of nieuwe dingen te gaan. Integendeel, uw kind zal meer plezier hebben en meer vertrouwen opdoen als het leuk en niet te eng is. Zorg bijvoorbeeld voor ondersteuning: kijk of er een vriendinnetje mee kan gaan logeren, ga samen buiten voetballen en betrek er andere kinderen bij.

Clubs en activiteiten

Kinderen doen ook zelfvertrouwen op met een leuke hobby, een activiteit waar ze goed in zijn of plezier in hebben of een club waar ze samen spelen met andere kinderen. Zoek naar iets wat past bij uw kind en waar het plezier in kan krijgen. Zo kan uw kind meer zelfvertrouwen krijgen en leren doorzetten door bijvoorbeeld het leren spelen van een instrument of van sporten. Help uw kind in het begin door:

Overleg met school

Blijf goed afstemmen met de school en houd in de gaten of de positieve ontwikkeling zich voortzet. Soms helpt het om een nieuwe leerkracht weer even bij te praten en de dapperklapper te laten zien. Vraag ook de intern begeleider hierbij het helpen.

Toekomst

Gelukkig blijkt uit onderzoek dat bijna alle kinderen blijven spreken in nieuwe situaties. Een enkele keer wordt een kind geleidelijk aan toch weer stiller. Meestal komt dat omdat de extra stimulans langzaamaan vergeten wordt en het kind spannende situaties uit de weg gaat. Als u dat merkt, is het goed om de draad weer op te pakken en thuis en/of op school weer wat steun te bieden bij het aangaan van uitdagingen. Sommige kinderen blijken zich na verloop van tijd nog altijd ongemakkelijk of onzeker te voelen in sociale situaties. Dan kan een sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining of cognitieve gedragstherapie helpen.