Therapie voor Selectief Mutisme

Hoe kunt u uw kind helpen bij het afscheid?

Vertrouwen

Heb er vertrouwen in. Wijs uw kind op alles wat het nu zelf kan. Geef uw kind de kans kleine probleempjes zelf op te lossen of mee te denken over een oplossing.

Afscheid nemen

Help uw kind goed afscheid te nemen van de therapeut. Daarmee wordt een spannende oefenperiode echt afgesloten. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Bedenk samen een afscheidscadeautje. Vraag uw kind bijvoorbeeld een tekening te maken of help een kaartje te schrijven.

Oefenen op school

Het oefenen op school wordt afgesloten met een eindspel. Bereid uw kind daarop voor, zodat hij weet wanneer het spel gespeeld wordt. De leerkracht zal het ook met uw kind bespreken.
Uw kind krijgt hiermee de boodschap: nu kan je het zelf. Als er iets is, kan je het vragen of vertellen. Als je hulp nodig hebt of iets nog moeilijk vindt, dan kunnen we je helpen.
Daarmee kan er altijd weer wat ondersteuning worden geboden bij nieuwe stappen, zo nodig met het stappenplan “Nieuwe torens”.