Therapie voor Selectief Mutisme

Wat gebeurt er in Fase 5 van de therapie?

Afsluiten van het oefenen op school

Uw kind heeft intensief geoefend en de hele groep heeft meegedaan. Deze oefenperiode wordt officieel afgesloten. In de groep wordt een eindspel gespeeld.

Dat betekent niet dat er op school geen aandacht meer is voor het durven van nieuwe dingen. Er wordt alleen nu niet meer op een speciale manier aan gewerkt. De leerkracht neemt het op in het gewone programma.

Afsluiten van de therapie

Ook de therapie wordt afgesloten. Uw kind krijgt zijn laatste diploma! Natuurlijk komt uw kind nog wel eens spannende situaties tegen en natuurlijk blijft u uw kind steunen. Voor het zelfvertrouwen is het echter goed om de speciale aanpak af te sluiten, zodat uw kind merkt: nu kan ik het!

De therapeut kijkt terug met u en uw kind naar alles wat u samen geleerd heeft. Dat is handig voor het aangaan van nieuwe uitdagingen in de toekomst. Dan kunt u met uw kind terugkijken in de dapperklapper en de handige hulpjes opnieuw gebruiken.

Is nog niet alles gelukt?

Dat geeft niet. De meeste kinderen zijn bij afsluiting van de therapie nog verlegen. Niet alle kinderen durven op maandagochtend een heel verhaal in de kring te vertellen. Ouders en leerkrachten maken zich soms nog zorgen over spreekbeurten en de overgang naar volgende klassen. In deze fase staan we daar bij stil.

Misschien zijn nog niet alle doelen behaald. Maar uw kind en de belangrijke mensen in zijn omgeving hebben nu het gereedschap om zelf nieuwe uitdagingen aan te gaan. We noemen die uitdagingen “nieuwe torens”. Als het nodig is, kunt u samen met uw kind een dapperheidsprogramma inzetten om zo’n nieuwe toren te beklimmen. In deze fase kijken we hoe u dat kan doen.