Therapie voor Selectief Mutisme

Belonen van dapper gedrag

Dingen die je niet durft zijn ook niet zo leuk. Het is niet makkelijk om nieuwe stappen te nemen. Veel kinderen hebben er zelf (nog) weinig last van, dat ze niet praten op school. We vragen veel van ze, terwijl ze de voordelen op lange termijn nog niet kunnen overzien. Daarom zorgen we voor voordelen op korte termijn.

Dapper worden

In dit programma praten we vaak over dapper gedrag. We leggen kinderen uit dat je dapperheid kan leren. Dat gaat echter niet vanzelf. Wanneer kinderen nieuwe, spannende stapjes durven nemen, verdienen ze een sticker of een Luiderslot-muntje. Daarmee sparen ze voor een kleine beloning. Door het spaarsysteem en de stickerkaarten ziet een kind zijn dappere gedrag toenemen. Hiermee groeit trots en zelfvertrouwen.

 

Vragen en opmerkingen over belonen

 
Het verdienen van stickers, stempels, krullen of dikke duimen, is in het onderwijs geen onbekend verschijnsel. De meeste leerkrachten werken hier regelmatig mee. Soms rijzen er echter vragen. Enkele leerkrachten deelden hun vragen of zorgen met ons.

“Geef ik niet de verkeerde boodschap als ik zo normaal gedrag beloon?”

Nee. Voor kinderen met selectief mutisme is het zwijgen “normaal” geworden. Spreken in de klas is voor hen een enorme stap. De boodschap die u geeft als u in de klas de beloningskaart gebruikt, is dat u samen met ouders en therapeut werkt aan hetzelfde doel: het kind helpen om zijn angst te overwinnen. U laat hiermee merken dat u weet dat het voor uw leerling geen kleinigheid is en hoe knap u het van hem vindt.

“Hoe zorg ik dat mijn leerling daardoor geen uitzondering wordt?”

In de loop van de behandeling zullen de andere kinderen in de klas merken dat uw leerling bezig is met een programma. Soms mogen ze meedoen. Uw leerling komt daardoor een beetje in een bijzonder licht te staan. Dat is onvermijdelijk, maar waarschijnlijk is dat nu ook al zo. Soms merken we het als volwassenen nauwelijks maar kinderen hebben feilloos door dat een kind anders doet dan anderen. Zo zullen klasgenootjes vast wel eens gevraagd hebben waarom uw leerling niets zegt. In Fase 1 komen we terug op het omgaan met reacties van andere kinderen. Een stickerkaart zal in ieder geval niet de reden zijn dat een leerling een uitzonderingspositie gaat innemen in de klas. Misschien zijn er ook andere leerlingen die tijdelijk werken met een beloningskaart voor het aanleren van een nieuwe vaardigheid.

“Komen we ooit nog van die stickers af?”

Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. We hebben nog nooit meegemaakt dat een kind alleen wilde blijven spreken op school als hij er stickers voor zou krijgen. In de loop van het programma verandert het gedrag steeds waarmee uw leerling stickers kan verdienen. Gedrag dat geen spanning meer oproept wordt niet meer beloond. Het plezier van mee kunnen doen en trots zijn op jezelf is dan voldoende.

Bij de verschillende fases van het programma leest u meer over belonen van dapper gedrag en omgaan met de reacties van andere kinderen.