Therapie voor Selectief Mutisme

De therapie

De therapeut geeft het behandelprogramma vorm. Het stappenplan wordt voor ieder kind op maat gemaakt. Tijdens de therapiesessies geeft de therapeut uitleg aan kind en ouders. Uw leerling leert nieuwe vaardigheden en oefent nieuwe stappen. Daarna worden deze stappen thuis en op school geoefend. Via het portaal blijft u op de hoogte van de inhoud en voortgang van de therapie.

Onder schooltijd of daarna?

Hoe leuk en speels we de therapie ook proberen te maken, het is hard werken. We vragen een kind om drie kwartier te oefenen met het overwinnen van angst. Dat roept spanning op en is behoorlijk vermoeiend. Het is afhankelijk van het kind of het daar na een schooldag nog energie voor heeft.

Soms kan de therapie op woensdagmiddag plaatsvinden. Dat kan handig zijn, maar soms beperkt het kinderen die sociaal toch al niet zo sterk zijn in hun sociale activiteiten. Ze kunnen een tijd lang niet naar clubs, feestjes of speelafspraken. Beide overwegingen spelen een rol bij de afweging of de therapie het best onder of na schooltijd kan plaatsvinden.