Therapie voor Selectief Mutisme

Uitleg over bang zijn en dapper worden

 
In deze fase leggen we kinderen drie dingen uit. We doen dit weer met behulp van spelletjes, verhalen en oefeningen. Een deel wordt in de therapie aangeboden en een deel kunt u thuis doen. Neem tijdens de week even de tijd, lees een verhaal voor of doe een oefenspelletje. Een paar minuutjes is genoeg. Zo blijft het leuk en gezellig.

Het verschil tussen niet willen en niet durven

Als je iets niet durft, dan wil je het ook niet. Dat is logisch. Sommige kinderen zijn er zó aan gewend dat ze nieuwe dingen eng vinden. Zij zeggen al bij voorbaat dat ze het niet willen. Ze vermijden alles wat nieuw is. Het is een gewoonte geworden.

Deze gewoonte belemmert kinderen in hun ontwikkeling. U leest er hier meer over. U leest waarom we deze gewoonte willen helpen veranderen en hoe we dat op een steunende manier doen.

Kinderen die alles wat nieuw is vermijden, weten niet dat er een verschil is tussen iets wat je niet wil (speelgoed opruimen, douchen, je sjaal omdoen) en iets wat je niet durft. In deze fase leggen we ze dat verschil uit. We leggen uit dat ze over dingen die ze niet willen, soms gewoon niet moeten zeuren. Die sjaal moet om als het koud is. Bij dingen die ze niet durven is dat anders. Daarmee kunnen we helpen. Dan gaan we het makkelijker maken, een tussenstapje nemen of het samen doen.

Dapper denken

We zeggen wel tegen uw kind dat we gaan leren hoe je dapper wordt, maar hoe word je dat eigenlijk? Er is een truc voor: dapper denken. Net als bij goocheltrucs moet je het vaak oefenen voordat het lukt op een podium. In deze fase leggen we kinderen uit wat dapper denken is en hoe je dat leert. We noemen dapper denken: een handig hulpje. U leest er hier meer over.

Relax

Er is nog een handig hulpje: relax. Als je bang bent wordt je hele lijf gespannen. Het lukt natuurlijk niet goed om je minder bang te voelen als je lijf nog zo gespannen is. Het is geen makkelijke truc om je lijf te leren ontspannen. Ook dit moet je veel oefenen voordat je het in spannende situaties kan. In deze fase spelen we met spanning en ontspanning van spieren. Zo merken kinderen dat je er zelf voor kan zorgen dat je spieren relaxen en hoe fijn dat voelt. U leest er hier meer over.