Therapie voor Selectief Mutisme

Dapper denken

Sonja kreeg een email. Haar leidinggevende vroeg of ze zo snel mogelijk even langs kon komen. Stelt u zich eens voor dat Sonja de notitie ziet en denkt:

“Oh nee, er was net management overleg. Ik zag Arthur blij naar buiten komen. Zou hij die opdracht gekregen hebben? Dan kan ik wel inpakken.”

U kunt zich wel voorstellen dat Sonja dan met een knoop in haar maag naar haar leidinggevende zal gaan.

Stelt u zich nu eens voor dat Sonja de notitie ziet en denkt:

“Oh ja, er was net management overleg. Ik maak een goede kans op die opdracht. Ik heb de kennis en ervaring.”

Als Sonja dit denkt zal ze met een veel beter gevoel naar haar leidinggevende gaan.

Gedachten hebben een grote invloed op ons gevoel. Als je je sterker wil voelen, kan je leren om sterker te denken. Voor jonge kinderen is dit best moeilijk. Zelf kunnen ze deze sterke gedachten vaak nog niet goed verzinnen. Daarom doen wij dat voor ze.

Dapper denken of donder denken

We leggen het onderscheid uit tussen gedachten waarmee je jezelf kan helpen en gedachten waarmee je jezelf de put in praat. Het eerste noemen we dapper denken. We laten dat zien met vrolijk gekleurde gedachtenwolkjes. Het tweede noemen we donder denken. We laten dat zien met zwarte donderwolkjes. Voor de allerjongsten is dit nog moeilijk, maar iets oudere kinderen begrijpen het verschil goed.

Een paar voorbeelden van donder denken:

Een paar voorbeelden van dapper denken:

Wilt u eens kijken welke dingen u uw kind over zichzelf hoort zeggen? Gebruik dan het hulpblad “Hoe denkt uw kind?”. U vindt dit bij de documenten in het portaal.

Leren gebruiken

Als je tegen iemand anders zegt “Je kan ook niets” is dat heel onaardig en zit je iemand te pesten. Dus waarom zou je zoiets naars tegen jezelf zeggen?

Er zijn spelletjes en oefeningen om dapper te leren denken en donderwolkjes te laten vallen. In het Luiderslot spelen we er mee. In de therapie gaan we vaak hardop dapper denken. We geven daarmee een voorbeeld. Als kinderen de dappere gedachten vaak horen, kunnen ze deze zelf beter gebruiken.

Hoe kunt u helpen?

Het is moeilijk om dapper te denken als je al bang bent. Daarom moet je eerst goed oefenen als je niet bang bent. Oefen thuis met de spelletjes en verhalen. Geef zelf het goede voorbeeld en denk eens hardop voor uzelf of voor uw kind.

Speel ermee. Vraag bijvoorbeeld eens of uw kind wil helpen een dappere gedachte te kiezen voor een persoon uit een verhaal of een film of voor iemand uit het gezin. Spoor samen donderwolkjes op van uw kind of van anderen. Jaag ze weg en kies een dappere gedachte.

Als uw kind er vaak mee geoefend heeft, kan het deze dappere gedachten uiteindelijk ook gebruiken in spannende situaties.