Therapie voor Selectief Mutisme

Fases en stappen

Het behandelprogramma bestaat uit 5 fases:

  1. Kennismaking
  2. Spreken met de therapeut
  3. Spreken op school met leerkracht en klasgenootjes
  4. Spreken in de klas
  5. Afsluiting en terugvalpreventie

Stappen

Iedere fase bestaat uit een aantal stappen, die corresponderen met verdiepingen in het Luiderslot. Na elke sessie geeft de therapeut aan welke stappen doorlopen zijn. Ieder kind doorloopt de stappen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Stappen moeten worden overgeslagen wanneer een kind ze niet nodig heeft. Tijdens één behandelsessie kunnen meerdere stappen doorlopen worden, maar één stap kan ook meerdere behandelsessies in beslag nemen. Enkele stappen worden door alle kinderen doorlopen, bijvoorbeeld de stappen uit de kennismakingsfase.

Het Luiderslot

Wanneer de therapeut een stap opent, gaat er een verdieping open in het Luiderslot en krijgt het kind toegang tot het bijbehorende spel.