Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken in het programma “Spreekt voor zich”

De ouders van Ozan hadden hem vaak gevraagd waarom hij niets zei op school. Ozan zei dat hij zou gaan praten in groep 3. Zoiets had hij echter vorig jaar ook al beloofd.

Sanne zei tegen haar moeder dat ze helemaal niet wilde praten op school. Eigenlijk vond Sanne het best goed gaan. Ze kon alle werkjes in de klas toch heel goed maken? Iedereen was er aan gewend dat ze niets zei en Sanne zelf ook.

Angst roept vermijding op en de eerste reactie van angstige kinderen is om niet mee te willen doen met nieuwe activiteiten. Zij hebben dan ook meestal niet gekozen voor behandeling. Angstige kinderen hebben baat bij een manier van werken waarin veiligheid, voorspelbaarheid, uitdaging en plezier gecombineerd worden. We zoeken de balans tussen veiligheid enerzijds (de therapeut zorgt ervoor dat het nooit te moeilijk wordt) en uitdaging anderzijds (een duwtje in de rug om net een stapje verder te gaan).

Vertrouwen en veiligheid

Motivatie en werkrelatie

Stimuleer dapper gedrag

Perfectionisme en faalangst