Therapie voor Selectief Mutisme

Het Luiderslot

Meer dan een spelletje

Het Luiderslot is een onderdeel van het behandelprogramma. Het is meer dan een gewoon computerspelletje. Met behulp van het Luiderslot stimuleren we kind en ouders om gedurende de week nog eens bezig te zijn met de vaardigheden en uitdagingen. De spelvorm maakt het aantrekkelijk om te oefenen, te herhalen en samen te spelen met gezinsleden, leerkracht of klasgenootjes.

De toren

Iedere verdieping uit de toren correspondeert met een stap uit de therapie. Het is belangrijk dat de therapeut na afloopt van iedere sessie, direct in het portaal aangeeft welke stappen zijn genomen, zodat het kind een correct beeld krijgt van zijn voortgang en de juiste oefening beschikbaar wordt. De therapeut geeft hier ook aan welke torentaak gemaakt moet worden en kan deze voorzien van een persoonlijke boodschap. Deze torentaak wordt door de postduif in het Luiderslot naar het kind gebracht.

Spelen op de verdiepingen

Elke verdieping bevat een spel, dat aansluit bij de therapie. Er zijn vier verschillende soorten spellen, die telkens terugkomen in oplopende moeilijkheidsgraad. Deze vier spellen hebben verschillende doelen, namelijk: plezier maken met geluid, oefenen met positieve zelfspraak, plezier maken met het durven produceren van geluid, uitleg herhalen en oefenen met het beantwoorden van vragen. De spelletjes kunnen in de therapie, thuis of op school gespeeld worden. Soms zijn ze geschikt als exposure-oefening en soms dienen ze meer ter ontspanning. In de beschrijving van elke stap vindt u uitleg en suggesties voor het gebruik van het bijbehorende spel.

Als ouders geen computer hebben

In 2010 had 94% van de huishoudens (en 99% van de jongeren) in Nederland toegang tot internet1. Toch zullen er gezinnen zijn zonder computer of toegang tot internet. Ook dan is het programma goed bruikbaar. Het Luiderslot kan op school of in de therapie gespeeld worden. Alle informatie en materialen voor ouders zijn uitprintbaar en kunnen op papier meegegeven worden.

 

1Cijfers Centraal Bureau voor Statistiek http://statline.cbs.nl