Therapie voor Selectief Mutisme

Het eindspel in de torenkamer (stap 29)

 
Uw leerling is in de torenkamer van het Luiderslot aangekomen. Hier wordt het oefenen op school met een klassikaal eindspel afgesloten.

Wanneer kan je het oefenprogramma het beste afsluiten?

Veel kinderen zijn na stap 27 en 28 nog wel wat verlegen of stil in de groep. Toch is het zinvol om het oefenprogramma feestelijk af te sluiten. Hiermee krijgt uw leerling een positieve boodschap: Je kan het! Dit kan een stevige opsteker zijn en het zelfvertrouwen ten goede komen.

Te lang dooroefenen maakt vaak dat de leerling of leerkrachten langzaam wat van hun motivatie verliezen. Soms raakt het oefenen ongemerkt steeds verder op de achtergrond. Dan gaat het programma als een nachtkaars uit. Het is goed om het succes te vieren. Natuurlijk blijft er altijd ruimte om later weer nieuwe dingen te oefenen. U leest daar verderop meer over.

De torenkamer

In het portaal vindt u het verhaal “Yep en de toverdrank” om voor te lezen in de klas (onder Lezen&Werkbladen, Fase 5). De thema’s angst, overwinnen van angst en dapperheid komen hierin aan de orde. Het verhaal bevat een aantal vragen, die u kunt gebruiken als u deze thema’s in de groep wilt bespreken. U kunt de vragen en een groepsdiscussie ook overslaan en het verhaal alleen als inleiding op het spel gebruiken. Zie hieronder voor tips om het eindspel tot een succes te maken voor uw leerling.

Het torenkamer spel

Het eindspel in de torenkamer wordt gespeeld op een digitaal schoolbord. U ziet de toren van het Luiderslot, met links bovenin beeld het poppetje waarmee uw leerling het spel speelde. Het poppetje loopt door de torenkamer en komt 10 kastjes tegen waarin de ingrediënten van de toverdrank zitten. De hele groep roept samen zo hard mogelijk welk ingrediënt er in de drank moet. Als het volume van de klas hard genoeg is, valt het in de toverdrank. Als alle ingrediënten in de toverdrank zitten, vult de verdieping zich met confetti.

 

 

Tips voor een succesvol eindspel

Tijdens het eindspel staat het kind een beetje in het middelpunt van de belangstelling. Dat vinden kinderen met selectief mutisme eng. Het doel van het eindspel is om te genieten van het succes en het te vieren met de klasgenootjes die hebben meegespeeld. We moeten er dan ook voor zorgen dat het leuk en een beetje spannend is, maar niet te eng. Hier vindt u enkele tips.

Zorg voor een goede voorbereiding

Speel het spel niet onverwacht, maar bereid uw leerling er op voor. Neem uw leerling een keertje apart en speel samen nog eens een spelletje uit het Luiderslot. U ziet dat alle verdiepingen nu gekleurd zijn. Alleen de torenkamer is nog over. Vertel over het torenkamer spel en leg uw leerling uit dat alle kinderen uit de klas mogen helpen om de toverdrank af te maken. U kunt het verhaal van de torenkamer al een keertje voorlezen.

Vertel dat er heel veel lawaai nodig is om de drank af te maken. Zoveel lawaai kan je het beste samen maken. Leg uit dat bij dit spel alle kinderen uit de klas mogen roepen en dat het leuk is dat uw leerling nu ook mee kan helpen. Je mag hard roepen of zachtjes, dat maakt niet uit, want als iedereen helpt dan lukt het wel. Laat uw leerling zo nodig weten dat geen andere (spannende) dingen verwacht worden, maar dat het spel afgelopen is als de drank af is en dat daarna de rekenles begint. Vertel precies wanneer het spel gespeeld wordt.

Het spel kan klassikaal gespeeld worden op een digitaal schoolbord. Als dat er niet is, kunt u het spel met een kleinere groep spelen achter een gewone computer. Test altijd van tevoren of de instellingen goed staan en het eindspel goed reageert op het geluid van de kinderen. Het spel kan meerdere keren gespeeld worden dus u kunt het rustig uitproberen en later herhalen in de klas.

Meer of minder in het middelpunt?

In de meeste groepen is het zwijgen van de leerling wel eens besproken en hebben klasgenootjes meegedaan met het oefenprogramma en meegespeeld met het Luiderslot. Voor sommige kinderen is het best leuk om in het middelpunt te staan. Als uw leerling daar inmiddels van kan genieten, kunt u uw leerling feliciteren. Een applausje van de groep voor het kind dat zo hard geoefend heeft kan een kind goed doen.

Het kan echter ook teveel van het goede zijn. Erg verlegen kinderen worden hier heel onzeker van en kunnen nog niet genieten van klassikale waardering. In dat geval kunt u het spel spelen zonder individuele aandacht aan uw leerling te geven.

In het voorlees verhaal wordt met opzet niet gesproken over uw leerling die Yep geholpen heeft alle verdiepingen van het Luiderslot te beklimmen. Er wordt alleen gezegd: “Gelukkig kreeg hij hulp.” Dit is een mooi moment om even aandacht te besteden aan de rol van uw leerling of juist om dit helemaal achterwege te laten.

Het eindspel als compliment voor allen

Er zijn vast meer kinderen in de klas die een compliment verdienen, ergens mee oefenen of hard aan gewerkt hebben. U kunt verschillende kinderen feliciteren of de kinderen een applausje laten geven voor zichzelf of voor hun buurman/vrouw. Noem de naam van de leerling met selectief mutisme niet speciaal, maar maak het tot een feestje en compliment voor de hele groep. Gebruik het thema om aandacht te besteden aan het geven van complimenten aan elkaar.

Het maakt niet uit of uw leerling meedoet met het spel

Niet alle kinderen durven mee te roepen met hun klasgenootjes. Dat doet er niet toe. Het spel is niet bedoeld als oefening. Let dus niet speciaal op uw leerling en schenk er geen aandacht aan als uw leerling niet mee doet. Playbacken of heel zacht meedoen kan net zo’n overwinning zijn. Zorg dat het een ervaring wordt waar uw leerling van kan genieten.

Houd het kort

Het eindspel duurt niet langer dan een paar minuten. Voor veel leerlingen is dit genoeg spanning. Speel het spel kort en ga over op een andere, rustige activiteit.

Bespreek het na

Neem uw leerling na afloop nog even apart en vertel hoe trots u bent en hoe leuk u het spel vond.

Alternatieven

In een enkel geval zijn er redenen om het spel niet in de klas te spelen. Misschien is de leerling net over naar een nieuwe groep die niet zo heeft meegeleefd en is het juist geen goed idee het oude thema weer op te rakelen. Misschien is de samenstelling van de groep niet ideaal, de eigen leerkracht niet beschikbaar of zou het teveel spanning en geen plezier oproepen bij het kind. In dat geval kan het spel op een andere manier gespeeld worden, bijvoorbeeld in een kleiner groepje op school (alleen een paar goede vriendjes), of in de therapie samen met ouders, broertjes of zusjes.