Therapie voor Selectief Mutisme

Terugvalpreventie

 
Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over een terugval. Gelukkig blijkt dit niet vaak te gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen bijna nooit kort na afsluiten van de therapie terugvallen. Enkele kinderen werden weer stiller. Dat gebeurde geleidelijk in de jaren na de therapie. Terugvalpreventie is daarom belangrijk en vooral gericht op het langdurig blijven stimuleren van dapper en zelfstandig gedrag thuis en op school.

Overgang naar een nieuwe groep

Een nieuwe groep of een nieuwe leerkracht is een spannend moment. Gelukkig gaat het bijna altijd goed, dankzij een goede voorbereiding en overdracht. Overleg met de intern begeleider hoe uw ervaring en kennis het beste kan worden vastgelegd en overgedragen aan uw opvolgers. In het portaal vindt u materiaal.

Op de meeste scholen krijgen kinderen de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht. Voor uw leerling is dat extra belangrijk en ook in volgende jaren steeds een aandachtspunt. Misschien heeft uw leerling wat extra oefening nodig met de nieuwe leerkracht. U kunt een oefensituatie creĆ«ren met een spelletje of leertaak waarbij u de nieuwe leerkracht betrekt, zoals u dat eerder ook met klasgenootjes en collega’s deed. U kunt het ook wat meer spelenderwijs aanpakken, door eens van groep te ruilen, de leerling samen met een klasgenootje te vragen iets te gaan brengen naar de nieuwe leerkracht of vrije situaties zoals buitenspelen te benutten.

Het belangrijkste is dat de nieuwe leerkracht is voorbereid en dat u samen zorgt voor de juiste structuur (gesloten vragen, voorspelbare situatie), een opbouw in stapjes en voor plezier.

Nieuwe uitdagingen

Natuurlijk blijven er nieuwe uitdagingen komen: een spreekbeurt of boekbespreking, een schoolreisje, een invalkracht of een verandering in de groepssamenstelling. Ook hierbij maakt een zorgvuldige voorbereiding meestal dat het kind deze uitdaging goed aan kan. Zo nodig kan een grote uitdaging weer verdeeld worden in kleine stapjes, met behulp van de werkwijze “nieuwe torens”.

Succesvolle elementen

Om de positieve ontwikkeling voort te zetten en eventuele nieuwe torens te kunnen bouwen, is het belangrijk stil te staan bij de succesvolle elementen van het programma. Die zijn voor ieder kind anders.

Sommige kinderen hadden veel baat bij een directieve aanpak en andere meer bij een haast ongemerkte speelse werkwijze. Sommige kinderen maakten hele kleine stapjes en hadden veel voorbereiding nodig. Anderen gingen sneller en hadden juist behoefte aan wat uitdaging. Soms was het nodig klasgenootjes te informeren of af te remmen in hulpvaardigheid.

Leg uw ervaringen en de succesvolle elementen voor uw leerling vast op het hulpbladen dat u vindt in het portaal. Bij nieuwe uitdagingen kunnen deze werkzame elementen opnieuw gebruikt worden. Betrek de intern begeleider, zodat uw ervaring niet verloren gaat als u van groep wisselt.