Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 2     Spreken met de therapeut

 
Kind en ouders hebben kennisgemaakt met de therapeut en de manier van werken. Het kind heeft de eerste (non-verbale) stappen durven zetten. In deze fase gaan we samen aan het werk om angst de baas te leren worden.

8 stappen

Fase 2 bestaat uit 8 stappen, waarin het zwijgen wordt doorbroken en het kind in korte uitingen gaat spreken met de therapeut. Elke stap is beschreven en voorzien van (spel)suggesties, handelingsadviezen en tussenstapjes voor het geval het moeilijk gaat.

In eigen tempo

Niet alle kinderen hoeven de 8 stappen één voor één te nemen. Kinderen die al durven spreken met de therapeut slaan stappen over. Sommige kinderen durven meerdere stappen in één oefensessie te zetten, terwijl andere kinderen meerdere sessies nodig hebben voor het nemen van één stap. In het portaal houdt u de voortgang van het kind bij. Het programma helpt u de stappen over te slaan die het kind reeds gezet heeft. Zo worden alleen de stappen doorlopen die het kind nodig heeft. De meeste kinderen doorlopen deze fase in 2 tot 10 sessies.

Het portaal

In het “Programma overzicht” en onder “Documenten en links” vindt u bij elke stap een directe link naar de webpagina met uitleg. Daar wordt het doelgedrag van de stap beschreven en er worden praktische suggesties, spelideeën en tips gegeven om het doelgedrag te oefenen en te bereiken. Het oefenen van het doelgedrag is een onderdeel van een therapiesessie. Daarnaast wordt er altijd wat tijd ingeruimd om uitleg te geven en de torentaak te bespreken.