Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 9 moeilijk gaat

 
Deze opdracht kan bijna niet misgaan, omdat bijna alle kinderen wel enige vorm van non-verbale communicatie durven gebruiken in de klas. De meest voorkomende moeilijkheid is dat de leerkracht niet aan de uitvoering is toegekomen.
 
 

Tussenstapjes

Kies een geschikte week

Maak goede afspraken met school en kies een geschikt moment, zodat de leerkracht gelegenheid heeft om het kind een vraag te stellen. Houd rekening met duo-partners.

Als er nog geen non-verbale communicatie is

Als een kind op school nog geen enkele vorm van non-verbale communicatie heeft getoond, spreek dan een manier van communiceren af met het kind. Kies iets waarvan je inmiddels weet dat het kind dat aan zal durven. Voor de meeste kinderen is dat ja/nee schudden met het hoofd of een keuze maken door iets aan te wijzen. Help de leerkracht met het bedenken van eenvoudige vragen waarop het kind op een van deze manieren kan antwoorden. Begin met éénmaal per dag. De leerkracht kan een keer oefenen met het kind als de andere kinderen niet aanwezig zijn. Kies vervolgens veilige situaties uit, wanneer niet alle aandacht op het kind gericht is (niet tijdens de kring).