Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken in Fase 2

In Fase 1 is de basis gelegd voor vertrouwen en een werkrelatie. We observeerden, sloten aan bij wat het kind durfde en oefenden nauwelijks druk uit. Het kind heeft ervaren dat de therapeut zijn angst begrijpt en hem of haar niet zal overvragen.

De exposure-oefeningen uit deze fase vragen een meer directieve houding. Het kind wordt uitgedaagd om stapjes te maken die het spontaan niet durft te zetten. Dit vraagt een goede balans tussen een actieve en daadkrachtige houding van de therapeut, en genoeg ruimte voor het kind opdat het de controle niet verliest.

Naast de algemene beschrijving van de manier van werken, die geldt voor het gehele programma, volgen hier enkele tips voor in deze fase.

Stap voor stap

Vertrouwen en veiligheid

Exposure spelletjes

Omgaan met vermijding

Complimenten en beloning

Humor

Plezier en humor zijn belangrijk om het kind te motiveren tot gedrag dat het liever zou vermijden, om spanning te reduceren en plezier te ervaring in behaalde prestaties. Sluit aan bij interesses, maak een grapje of zorg voor verrassinkjes (zie spelsuggesties Fase 1 onder “Documenten en links” in het portaal).