Therapie voor Selectief Mutisme

Werkdoelen Fase 2

Verbale communicatie op gang brengen met de therapeut

Het hoofddoel van deze fase is: durven spreken met de therapeut. Met behulp van spelletjes dagen we kinderen die dit nog niet of nauwelijks durven, stap voor stap uit om hun stem te laten horen.

Uitleggen

In de vorige fase legden we kinderen uit dat ze niet de enigen zijn die wel eens bang zijn, dat je angst kan overwinnen en wat “dapper” zijn betekent. In deze fase leggen we uit hoe je dapper wordt en dat er een verschil is tussen niet willen en niet durven.

Ontspanning

We leren kinderen en ouders spelenderwijs eenvoudige ontspanningstechnieken aan. In deze fase beginnen we met spierontspanning. In de volgende fases komen er andere ontspanningstechnieken bij.

Positieve zelfspraak

Daarnaast leren we kinderen met behulp van modeling en spelletjes, positieve zelfspraak aan om angstige situaties het hoofd te bieden.

Non-verbale communicatie in de klas

De samenwerking met de leerkracht krijgt voor het kind een gezicht, als we ook in de klas gaan oefenen. Zolang verbale communicatie nog te moeilijk is, vragen we het kind om op een non-verbale manier te communiceren in de klas. De leerkracht gaat met het kind meespelen in het Luiderslot.