Therapie voor Selectief Mutisme

Wat gebeurt er in Fase 4 van de therapie?

Oefenen op school

Uw kind oefent nu met spreken in de klas. Opnieuw doen we dat in kleine stapjes. Uw kind kan de handige hulpjes gebruiken. De leerkracht houdt nu de voortgang in de gaten en de therapeut ondersteunt hierbij.

Zelfvertrouwen en zelfbeeld

In deze fase leest u hierover. Alle succesjes hebben al meegeholpen het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten. We kijken hoe we daar nog aan kunnen bijdragen.

Leren durven

In de vorige fase oefende uw kind dicht bij huis om nieuwe dingen te durven met leeftijdgenootjes. In deze fase oefenen we ook met volwassenen in de buurt. Natuurlijk gebruiken we daar ook weer de handige hulpjes bij.