Therapie voor Selectief Mutisme

Dapper doen

 
In de vorige fase stimuleerde u uw kind om zelf dingen te doen. Het ging hierbij niet zozeer om praten, maar om helpen of zelf op onderzoek uit gaan.

U stimuleerde uw kind ook om samen te spelen met leeftijdgenootjes. U hielp zo nodig om de sociale regels te verduidelijken, zodat uw kind zich minder onzeker hoeft te voelen bij anderen kinderen.

In deze fase stimuleren we dapper gedrag met volwassenen.

Sociale regels

Sociale situaties hebben ongeschreven “regels”. In de vorige fase las u daarover. Die regels maken het meestal makkelijker. Op een verjaardag weet je wat je moet doen: je feliciteert de jarige, je geeft het cadeautje. Soms is het onduidelijk: wie geef je een zoen en wie een hand? Onzekere mensen worden daar extra onzeker van.

Help uw kind door dit soort situaties voor te bespreken. Kijk eerst eens samen wie er op de verjaardag komen. Gebruik bijvoorbeeld een fotoalbum om namen en gezichten te leren kennen. Vertel wat uw kind kan verwachten: wat er gaat gebeuren en wat er u van hem verwacht. Spreek af hoe u de jarige gaat feliciteren en doe het samen. Vraag geen onhaalbare dingen en verdeel de rollen. Als uw kind nog niet durft te praten met volwassenen, spreek dan af dat u “gefeliciteerd” zegt en uw kind het cadeautje geeft.

Probeer de kans op een succeservaring zo groot mogelijk te maken. Laat merken dat u trots bent als uw kind het cadeautje gegeven heeft en vraag niet meer dan u hebt afgesproken.

Zelf doen

We zoeken nog steeds naar zoveel mogelijk situaties waarin uw kind iets zelf kan doen: iets bij de buren brengen, helpen een hond uitlaten, spelen bij een ander kind.

Zelf zeggen

Voor sommige kinderen is het nog te moeilijk om tegen onbekende volwassenen iets te zeggen. Veel kinderen kunnen er echter wel al mee oefenen: “dank je wel” zeggen als je een plakje worst krijgt, een stukje voorlezen aan opa, “hallo” door de telefoon zeggen als oma belt. Spreek goed af wat u van uw kind verwacht, wat het zelf kan en waar u mee helpt. Zo wordt het nooit te moeilijk.

Groot zijn

Dat willen alle kinderen. Toch tonen kinderen met selectief mutisme niet altijd gedrag dat bij hun leeftijd past. Sommige kinderen slapen niet in hun eigen bed, durven de telefoon niet op te nemen, kleden zichzelf niet aan of worden geholpen met dagelijkse dingen.

Moedig uw kind aan om groot te worden en te doen wat bij de leeftijd past. Sommige gewoontes zijn moeilijk te doorbreken, zoals bijvoorbeeld in eigen bed slapen. Vraag de therapeut zo nodig u te helpen een plan van aanpak te maken.

Als uw kind meer zelf leert doen, versterkt dit zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. U leest hier verderop meer over.