Therapie voor Selectief Mutisme

Handige hulpjes

 
Uw kind heeft drie handige hulpjes geleerd om angst te helpen overwinnen. In deze fase blijven we deze gebruiken.

Dapper doen

We vertelden dat je pas dapper bent als je een beetje bang bent, maar het toch probeert. We lieten kinderen zien hoe dapper het is als je iets nieuws gewoon probeert en we lieten zien dat het dan meestal eigenlijk best leuk is. Veel kinderen met selectief mutisme zijn erg bang om het fout te doen. Daarom is het extra belangrijk om hen te stimuleren om nieuwe dingen gewoon te proberen. Lukt het niet in één keer? Geeft niets. Dan probeer je het gewoon nog een keer.

Dapper denken

In de therapie, op school en thuis, werd dapper denken geoefend en heel vaak voor gedaan. Waarschijnlijk kent uw kind nu wel een aantal dappere gedachten om te gebruiken in spannende situaties. U kunt u uw kind eraan blijven helpen herinneren in spannende situaties. Hier kunt u de informatie nog eens nalezen.

Relax

U heeft met uw kind gespeeld met spierontspanning en ademhalingsontspanning. In deze fase gebruiken we fantasieverhalen om ontspannen bij weg te dromen. Deze verhaaltjes zijn geschikt om voor te lezen voordat uw kind gaat slapen. Met behulp van fantasie kan uw kind zich heerlijk dromerig en rustig voelen of heel sterk en machtig. Uw kind kan denken aan zijn held en dromen over fijne dingen.