Therapie voor Selectief Mutisme

Het behandelprogramma “Spreekt voor zich”

Een belangrijke rol voor ouders

“Spreekt voor zich” is een behandelprogramma om kinderen met selectief mutisme te helpen. Ouders hebben er een belangrijke rol in.

U maakt uw kind in verschillende situaties mee: thuis, op school, in de speeltuin, bij familie, in winkels, in sportclubs enzovoorts. Uw kind gaat in de therapie nieuwe vaardigheden leren om angst te overwinnen. U kan uw kind helpen deze toe te passen buiten de therapieruimte. Voordat uw kind de vaardigheden op school durft te gebruiken, zal het er eerst mee moeten oefenen. Situaties dicht bij huis zijn daar heel geschikt voor.

U bent ook degene die uw kind hier langdurig bij kan helpen. Op school komt er ieder jaar een nieuwe leerkracht en op clubs wisselen de trainers. Ouders helpen hun kind de vaardigheden niet te vergeten en steeds opnieuw te gebruiken in nieuwe situaties.

Informatie bij elke fase

Het programma kent 5 fasen. Iedere fase is opgebouwd uit kleine stapjes. Zo gaat uw kind op weg naar het einddoel: spreken in de klas.

In het portaal volgt u de voortgang van uw kind en leest u bij iedere fase hoe u kan helpen. U vindt er informatie over angst en zelfvertrouwen. U leest wat er in de fase wordt geoefend en u vindt er voorbeelden en tips voor de begeleiding van uw kind.

Voorbeelden uit de praktijk

Alle voorbeelden uit de praktijk zijn gebaseerd op echte kinderen en ouders. Maar de namen en belangrijke details zijn veranderd, zodat de voorbeelden niet meer te herleiden zijn tot de kinderen.

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt waar nodig gesproken over hij of hem. In plaats hiervan kan ook zij/haar gelezen worden wanneer uw kind een meisje is.