Therapie voor Selectief Mutisme

Torentaken

Om thuis te oefenen

Eén keertje per week therapie is te weinig om nieuwe vaardigheden te leren gebruiken. Het helpt als uw kind tijdens de week af en toe even terug denkt aan de dingen die het geleerd heeft. Het helpt ook om nieuw gedrag eerst dicht bij huis te oefenen. Daarvoor zijn de taken bedoeld. Ze horen bij het Luiderslot en worden daarom “Torentaken” genoemd.

Om anderen te betrekken

De torentaken zijn ook bedoeld om belangrijke anderen (bijvoorbeeld de ouder die niet bij de therapie aanwezig was, andere kinderen, belangrijke familieleden) bij de therapie te betrekken. Zo kunnen zij uw kind in spannende situaties helpen herinneren aan de vaardigheden om angst te overwinnen.

De postduif

Iedere week brengt de postduif een torentaak in het Luiderslot. Die kunt u uitprinten en samen maken. Als u de taak die de postduif bracht niet direct gedownload heeft, kunt u alle torentaken ook nog vinden in het portaal. De torentaken worden verzameld in de therapiemap. Die laat uw kind zien aan de therapeut en aan de leerkracht. Het is goed om de map thuis samen nog eens te bekijken of te laten zien aan belangrijke anderen (familie, oppas). Zo groeit de trots en het zelfvertrouwen van uw kind.

Samen iets leuks doen

De torentaken zijn geen huiswerk zoals oudere kinderen dat op school krijgen. Ze zijn bedoeld om plezier te maken en samen te doen. Betrek andere kinderen in het gezin erbij of neem juist wat tijd voor uw kind alleen. Maak het gezellig door positieve aandacht te geven. Het is niet nodig om lang bezig te zijn. Spreid het liever uit over enkele dagen. Bekijk de tekeningen die uw kind gemaakt heeft nog een keer, speel samen een spelletje uit het Luiderslot, maak de torentaak, lees een verhaaltje voor of herinner uw kind aan iets wat het geleerd heeft.