Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 1 Kennismaking

In Fase I leggen we de basis voor samenwerking.

Drie stappen

Fase 1 bestaat uit 3 stappen. Elke stap correspondeert met een verdieping in de toren. Iedere stap is beschreven en voorzien van (spel)suggesties en handelingsadviezen. Na elke stap staan tussenstapjes beschreven die gebruikt kunnen worden als de stap in één keer nog te moeilijk is.

Fase 1 kan meestal in 2 of 3 sessies doorlopen worden.

Het portaal

In het portaal vindt u bij iedere stap een link naar de webpagina met uitleg. Daar wordt het doelgedrag van de stap beschreven en er worden praktische suggesties, spelideeën en tips gegeven om het doelgedrag te oefenen. Het oefenen van het doelgedrag is een onderdeel van een therapiesessie. Daarnaast wordt er altijd tijd ingeruimd om uitleg te geven, de torentaak te bespreken en een nieuwe taak mee te geven.