Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken in de kennismakingsfase

In Fase I gaat het om opbouwen van vertrouwen, veiligheid en een plezierige werkrelatie. De werkwijze in deze fase laat veel ruimte voor observatie. We sluiten aan bij wat het kind al durft, zonder veel druk.

Toch kiezen we ook voor een directieve werkwijze met duidelijke afspraken, omdat dit structuur en veiligheid biedt. Aan de algemene adviezen over de werkwijze die gelden voor het gehele programma, voegen we enkele tips toe die specifiek zijn voor de kennismakingsfase.

Vertrouwen en veiligheid

Haal de druk van de ketel

Humor

Plezier en humor verhogen motivatie en coƶperatie. Veel kinderen met selectief mutisme kunnen erg genieten van grapjes of spelletjes waarbij ze samen met de ouder de therapeut verslaan.