Therapie voor Selectief Mutisme

Werkdoelen Fase 1

Opbouwen werkrelatie met kind, ouders en leerkrachten

Met behulp van spelletjes stellen we kind en ouders op hun gemak. Opbouwen van vertrouwen in de therapeut en in de methode staat hierbij centraal. We geven uitleg en maken afspraken. De communicatie tussen alle betrokkenen wordt gestart via het portaal van “Spreekt voor zich”.

Observeren van gedrag

In de eerste therapiesessies verkennen we spelenderwijs wat het kind in deze nieuwe situatie durft, hoe de interactie met anderen eruit ziet en hoeveel non-verbale en verbale communicatie het kind durft te laten zien.

Motiveren en plezier krijgen in de therapie

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van het kind, gebruiken humor en maken plezier. Er wordt in deze fase nog weinig nieuws van de kinderen gevraagd, zodat ze plezier krijgen in alles wat ze al durven.

Uitleggen

Een belangrijk onderdeel van gedragstherapie is psycho-educatie: uitleg over het probleem, de oorzaken en de mogelijkheid tot verandering. Voor jonge kinderen is deze uitleg gegoten in de vorm van verhaaltjes. In deze fase leggen we kinderen uit dat ze niet de enige zijn met angsten en dat ze ermee geholpen kunnen worden.

Non-verbale communicatie op gang brengen

Voordat we verbale communicatie kunnen aanmoedigen, moeten we eerst non-verbale communicatie op gang brengen. Sommige kinderen durven dit vanaf het begin, terwijl dit voor anderen een ware uitdaging is. Met behulp van spelletjes lokken we non-verbale communicatie uit, kijken we wat een kind durft en waar het moeite mee heeft.

De uitdaging aangaan

Na de eerste kennismaking en het opbouwen van een werkrelatie, komen we bij de eigenlijke uitdaging: het overwinnen van de angst. Hoe graag de therapeut, ouders en leerkrachten daar ook bij willen helpen, uiteindelijk kan alleen het kind zelf de stappen tot verandering nemen. Aan het eind van deze fase wordt het kind op een speelse manier gevraagd deze uitdaging aan te gaan.